środa, 22 maja 2019

Newsroom

GetBack ma nową propozycję układową

msd | 08 października 2018
Windykator proponuje niezabezpieczonym obligatariuszom spłatę 37 proc. kapitału w osiem lat zamiast dotychczasowych 31 proc. Dodatkowe 25 proc. kapitału GetBack chciałby skonwertować na akcje, zaś pozostałe 37 proc. uległoby umorzeniu.

Najnowsza propozycja spółki zakłada wyższy stopień zaspokojenia niż dwie poprzednie (kolejno 27 proc. i 31 proc.), ale GetBack wciąż oferuje obligatariuszom mniej niż rada wierzycieli. W ostatniej publicznie dostępnej propozycji rada oferowała spłatę 50,5 proc. kapitału, choć także i ona miała jeszcze dokonać korekty przed wtorkowym zgromadzeniem wierzycieli. 

Zabezpieczonym wierzycielom, którzy z zasady nie są objęci układem (mogą do niego przystąpić dobrowolnie), windykator proponuje obecnie spłatę 52 proc. należności głównej w osiem lat, konwersję 25 proc. kapitału na akcje oraz umorzenie pozostałych 23 proc. 

Nowa propozycja GetBacku wciąż ma niewielkie szanse na jej wybór. W związku z szansami na pozyskanie inwestora, sama spółka wolałby przesunąć termin zgromadzenia wierzycieli z 9 października na połowę grudnia. Decyzja należeć będzie jednak do sędziego. Ten zaś poprzednim razem zapowiedział, że nie przewiduje kolejnego odroczenia terminu głosowania nad układem.

Ewentualne wtorkowe głosowanie oznaczałoby prawdopodobnie wybranie propozycji rady wierzycieli, którą – zgodnie z deklaracjami – popiera kurator obligatariuszy reprezentujący około 80 proc. głosów na zgromadzeniu. Od głosowania nad układem do jego uprawomocnienia może jednak minąć kilka miesięcy (spodziewane są zaskarżenia), co najpewniej zamknęłoby możliwość sprzedaży wierzytelnościowych aktywów inwestorowi. 

Sam wybór propozycji rady wierzycieli prawdopodobnie mógłby też wiązać się z ustąpieniem obecnego zarządu, który już wcześniej mówił, że nie widzi możliwości spłaty 50,5 proc. nominału. Żeby się w ogóle zbliżyć do tej wartości, konieczne byłoby przystąpienie do układu przez wszystkich obligatariuszy zabezpieczonych. 

Wnioski o odroczenie terminu zgromadzenia obligatariuszy zostaną rozpoznane dopiero po jego otwarciu, 9 października po godz. 9. Argumentem spółki i rady wierzycieli za przesunięciem terminu głosowania nad układem mają być otrzymane wiążące oferty od inwestorów. Sędzia, jak się dowiedzieliśmy, z ofertami tymi nie zapozna się jednak przed wtorkowym zgromadzeniem.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje