środa, 22 maja 2019

Newsroom

GetBack miał 1,12 mld zł straty netto w I półroczu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 05 października 2018
Na koniec czerwca windykacyjna grupa posiadała 3,55 mld zł zobowiązań i tylko 1,82 mld zł aktywów, z czego 1,43 mld zł przypadało na portfele wierzytelności – wynika ze sprawozdania półrocznego, które nie podlegało przeglądowi biegłego.

Opublikowany raport prezentuje 392 mln zł ujemnych przychodów na poziomie grupy, co było wynikiem oszacowanej na 552 mln zł utraty wartości portfeli wierzytelności. Skonsolidowana strata operacyjna sięgnęła prawie 827 mln zł w wyniku zarówno kosztów działalności, jak i pozostałych kosztów, wśród których znalazły się między innymi rezerwy z tytułu: kar (5 mln zł), zobowiązań warunkowych z opcji put (57,7 mln zł), gwarancji stóp zwrotu w funduszach wierzytelności Trigona (52,6 mln zł), utraty wartości inwestycji w funduszu Omega (34,8 mln zł), czy wreszcie odpisu bazy danych (26,2 mln zł).

Po doliczeniu bardzo wysokich kosztów finansowych (297 mln zł wobec 71 mln zł rok wcześniej) skonsolidowana strata netto GetBacku sięgnęła 1,12 mld zł. Wskutek tego kapitały własne grupy były 1,74 mld zł „pod wodą”. Innymi słowy, przy wartych 1,82 mld zł aktywach grupa posiadała 3,55 mld zł zobowiązań. Wśród nich na obligacje przypadało 2,61 mld zł, a na pozostałe zobowiązania finansowe 284 mln zł (głównie kredyty i pożyczki).

Część obligacji była zabezpieczona na pakietach wierzytelności o wartości księgowej 487 mln zł. Co do zasady, wierzyciele zabezpieczeni nie są objęci układem, chyba że sami zdecydują się do niego przystąpić.

Na koniec czerwca wartość posiadanych przez GetBack wierzytelności szacowana była na 1,43 mld zł. Windykator posiadał dodatkowe 132,7 mln zł wykazywanych w aktywach trwałych inwestycji, na co składały się certyfikaty inwestycyjne wierzytelnościowych FIZ-ów.

GetBack zanotował 168 mln zl spłat gotowkowych od dłużników w I półroczu. W tym samym czasie koszty ogólno-administracyjne podliczono na 195 mln zł, z czego 69 mln zł to wynagrodzenia, a 101 mln zł usługi obce.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje