czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

GetBack miał 13,1 mln zł odzysków w listopadzie

msd | 09 grudnia 2019
Po przeniesieniu sześciu funduszy wierzytelności do TFI BDM i odzyskaniu dostępu do danych księgowych windykacyjna spółka wróciła do raportowania odzysków.

W listopadzie GetBack otrzymał 13,1 mln zł od dłużników wobec 12,6 mln zł miesiącach wcześniej i 12,5 mln zł we wrześniu. Od kwietnia, czyli od czasu zamknięcia transakcji sprzedaży Hoistowi znacznej części aktywów, GetBack notuje 12,5-14,8 mln zł odzysków miesięcznie.

We wrześniu windykacyjna spółka czasowo zawiesiła przekazywanie informacji o odzyskach, co tłumaczyła wówczas utratą dostępu do niezbędnych danych z powodu utraty zezwolenia przez Saturn TFI, w którym były fundusze wierzytelności GetBacku.

Zarządzanie funduszami windykatora przejęło w drugiej połowie listopada TFI BDM. W ubiegłym tygodniu strony podpisały umowę, w której całość portfeli oddano pod zarządzanie GetBackowi. Umowa ta zakończyła proces przenoszenia funduszy do nowego Towarzystwa oraz – jak informowała spóła – umożliwi powrót do pełnej obsługi operacyjnej portfeli wierzytelności znajdujących się w tych funduszach. 

Tydzień temu GetBack poinformował o wypracowaniu 24,7 mln zł nadwyżek względem pierwotnego planu restrukturyzacji, co powinno przyspieszyć płatność dwóch pierwszych rat układowych. Do tego jednak potrzebne jest uprawomocnienie układu, co wciąż nie nastąpiło.

Postępowanie restrukturyzacyjne GetBacku obejmuje niezabezpieczone obligacje o wartości około 2,3 mld zł, z czego spółka ma spłacić 25 proc. w ratach. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje