czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

GetBack miał 3,35 mld zł zobowiązań na 8 maja

msd | 05 lipca 2018
W samym spisie wierzytelności, także sporządzonym na 8 maja, windykator uwzględnił 3,322 mld zł, co potwierdza informacje Obligacje.pl sprzed tygodnia.

Spółka wyjaśniła też wątpliwości dotyczące aktualnego spisu wierzytelności, w którym uwzględniono o ponad 0,5 mld zł wyższą kwotę niż w złożonym 2 maja wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Znacznie wyższa kwota ma wynikać z „weryfikacji” zobowiązań kredytowych i handlowych, uwzględnienia zobowiązań warunkowych (60 mln zł) oraz odsetek od 8 maja do dnia zapadalności danej emisji (263,3 mln zł). Spółka podkreśla jednak, że ostatnia z kwot nie stanowi zobowiązania bilansowego.

Tymczasem bilansowa wartość zobowiązań GetBacku, ale na poziomie skonsolidowanym, to 3,35 mld zł (w tym 612,3 mln zł zobowiązań zabezpieczonych), ponieważ do zobowiązań bilansowych samego emitenta dochodzi także do 230 mln zł zobowiązań funduszy własnych konsolidowanych metodą pełną. 

Sam spis wierzytelności został złożony 21 czerwca. Tydzień wcześniej spółka przekazała sędziemu-komisarzowi także plan restrukturyzacyjny. Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy, w rozmowie z Obligacje.pl ocenił, że nowy plan jest „lakoniczny i ogólny”. Niewiele się także miał on zmienić w stosunku do poprzedniej wersji. 

Wierzyciele, którzy chcieliby się zapoznać ze spisem wierzytelności oraz planem restrukturyzacyjnym na razie muszą czekać na zarządzenie o wyłożeniu. Nie nastąpi to jeszcze w tym tygodniu, ponieważ sędzia-komisarz przebywa na urlopie do 9 lipca.

Tak czy inaczej, istotnie wyższa suma wierzytelności w sposób naturalny obniżać może stopień zaspokojenia wierzycieli w ramach układu. Póki co, wstępne propozycje układowe GetBacku zakładają spłatę 65,36 proc. nominału w ratach do końca 2025 r., umorzenie wszystkich odsetek i konwersję pozostałych 34,64 proc. kapitału na akcje przy cenie emisyjnej 8,63 zł za sztukę (aktualnie kapitały własne spółki są ujemne, a nominał akcji to 0,05 zł). Przedstawiciele GetBacku wielokrotnie podkreślali jednak, że przedstawione we wniosku propozycje układowe prawdopodobnie będą się zmieniać. Swoje propozycje przedstawić mogą też wierzyciele, w tym powołana niedawno rada wierzycieli, która w ostatnią środę miała się spotkać po raz pierwszy.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje