czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

GetBack nie złożył nowych propozycji układowych, a inwestor nie wpłacił depozytu - aktualizacja

msd | 07 listopada 2018
We wtorek minął termin złożenia zaktualizowanych propozycji układowych. Spółka ich nie złożyła, a potencjalny inwestor nie wpłacił 30 mln zł depozytu – wynika z naszych informacji. Obie kwestie mają jednak swoje wyjaśnienie.

Treść zaktualizowana o nowe informacje przekazane przez kuratora obligatariuszy GetBacku.

GetBack zobowiązany był przedstawić do 6 listopada w sądzie zaktualizowane propozycje układowe, które zostałyby przygotowane dla dwóch wariantów – sprzedaży aktywów spółki inwestorowi lub dalszego działania w dotychczasowej formule. Ponadto na uwiarygodnienie opcji inwestorskiej do sądowego depozytu wpłynąć miała też kwota 30 mln zł. Środki te, jak się dowiedzieliśmy w sądzie, nie wpłynęły. Sprawa ma jednak swoje wyjaśnienie.

- Był problem ze wszystkimi oferentami, żaden nie chciał wpłacić pieniędzy, nawet na depozyt sądowy. (…) Jest jednak zobowiązanie oferenta w depozycie notarialnym - powiedział Obligacje.pl Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBacku. - Zaktualizowane propozycje układowe faktycznie mogły nie wpłynąć do sądu 6 listopada. Jednak dostałem je tego dnia na maila. Możliwe więc, że nie dotarły do sądu, ponieważ spółka wysłała je pocztą - dodał także.

Do sądu na pewno trafił natomiast wniosek nadzorcy GetBacku o przedłużenie terminu złożenia propozycji układowych do 15 listopada. Na razie sąd go jednak jeszcze nie rozpoznał.

Po 6 listopada, gdy GetBack miał złożyć zaktualizowane propozycje układowe, sąd miał też wyznaczyć termin kolejnego zgromadzenia wierzycieli. Poprzednie zostało przerwane 9 października, właśnie z uwagi na trzech inwestorów, którzy zgłosili zainteresowanie aktywami GetBacku. Sprzedaż posiadanych przez spółkę wierzytelności pozwoliłaby na szybsze spieniężenie majątku, co dla wierzycieli oznaczałoby też szybszy wpływ uzyskanych w ten sposób pieniędzy. Mowa raczej o 2019 r. niż płatnościach układowych rozłożonych na osiem lat.

W ostatnich dniach zainteresowanie aktywami GetBacku potwierdził szwedzki Hoist.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje