czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

GetBack podziękował Deloitte

msd | 12 września 2018
Windykator wypowiedział audytorowi umowę na badanie sprawozdań finansowych, która miała być realizowana do marca 2019 r.

Zerwana przez GetBack umowa dotyczyła badania sprawozdań za 2017 i 2018 r. Do opublikowanego z dużym opóźnieniem zeszłorocznego sprawozdania Deloitte nie wydało opinii. Rok wcześniej natomiast sprawozdanie za 2016 r. otrzymało opinię bez zastrzeżeń.

O tym, że obecny zarząd windykatora nie widzi możliwości dalszej współpracy z Deloitte, także w zakresie przeglądu sprawozdania półrocznego (raporty półroczne nie podlegają pełnemu badaniu), pisaliśmy w sierpniu. Wskazywaliśmy wówczas, powołując się na nieoficjalne informacje, że GetBack rozważa także wyjście na drogę prawną wobec Deloitte.

Główne obawy w spółce przed sporem sądowym z dotychczasowym audytorem budzić mają jednak kwestie prawdopodobnej przewlekłości sprawy oraz to, że inni audytorzy mogliby być wówczas szczególnie niechętni do współpracy. Tymczasem GetBack potrzebuje audytora, już do przeglądu sprawozdania półrocznego, jeśli chce w ogóle myśleć, aby obrót jego instrumentami finansowymi został odwieszony (spółka zalega też z raportem za I kw.).

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje