poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

GetBack pokaże jeszcze wyższą stratę

msd | 21 maja 2018
Nie 1 mld zł a około 1,2 mld zł wynieść może skonsolidowana strata windykacyjnej grupy w 2017 r. Ale raportu w poniedziałek nie ujrzymy.

Spółka po raz kolejny przesunęła termin publikacji sprawozdania za 2017 r. Zamiast 21 maja pojawić się ma się ono 29 maja. 

Powodem zmiany terminu upublicznienia raportu rocznego (…) jest to, iż trwają prace nad pozyskaniem dodatkowych informacji, w celu sporządzenia ostatecznego sprawozdania finansowego i w konsekwencji zakończenia jego badania. Przedłużające się prace są wynikiem aktualnej skomplikowanej sytuacji finansowej emitenta i konieczności przeanalizowania przez emitenta i firmę audytorską szeregu dodatkowych dokumentów – poinformowano w komunikacie.

W toku prac nad sprawozdaniem GetBack zwiększył szacowaną skonsolidowaną stratę za 2017 r. z 1 mld zł do 1,2 mld zł. Blisko trzy czwarte tej kwoty (64 proc.) pochodzić miałoby z przeszacowania wartości portfeli wierzytelności. Spółka ponownie zastrzegła jednak, że wynik ten ma charakter wstępny i może ulec zmianie. 

Przy 1,2 mld zł straty GetBack wykazywałby około 440-470 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

GetBack aktualnie znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. We wstępnych propozycjach układowych spółka proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

W opiniowaniu układu wziąć może też rada wierzycieli, która zostanie powołana. Jednym ze zgłoszonych do niej kandydatów, jak wskazywaliśmy w ubiegłym tygodniu, jest Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku, którego rada nadzorcza odwołała w połowie kwietnia. 

W poniedziałek pełnomocnik Konrada Kąkolewskiego poinformował o złożeniu w jego imieniu pozwu cywilnego przeciwko Abris Capital Partners, głównemu akcjonariuszowi spółki, oraz jednemu z przedstawicieli funduszu. Pozew, jak podano, dotyczy roszczenia o ochronę dóbr osobistych i zapłaty zadośćuczynienia na rzecz byłego prezesa w kwocie 370 mln zł, które to docelowo miałoby trafić do obligatariuszy spółki.

W poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna ujawnił natomiast, że złożone w kwietniu przez KNF zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez zarząd GetBacku dotyczą działania na szkodę spółki, łamania ustawy o rachunkowości, podawania nieprawdziwych informacji w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Obligatariusze Unified Factory przyjęli układ

  21 lutego 2020
  Właściciele niewykupionych papierów serii C i D mają otrzymywać 56 proc. należności głównej w latach 2022-2029. Część obligacyjnych wierzytelności zostanie też skonwertowana na nowe akcje, a w grę wchodzi także zaspokojenie z przedmiotu zastawu.
  czytaj więcej
 • Cedrob oferuje 100 mln zł za składniki majątkowe Kani

  19 lutego 2020
  Producent mięsa drobiowego chce kupić składniki majątkowe Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które czekają na otwarcie postępowania upadłościowego.
  czytaj więcej
 • Według Brastera obligacje nie stały się wymagalne

  19 lutego 2020
  Zdaniem zarządu Brastera publikacja komunikatu z informacją, że spółka może nie mieć pieniędzy na okresową amortyzację obligacji i odsetki od nich nie stanowi jeszcze naruszenia warunków emisji. Spółka chce przełożyć termin płatności najbliższej płatności, ale nie myśli o przesunięciu terminu ostatecznego wykupu, przewidzianego na 29 listopada tego roku.
  czytaj więcej
 • Braster nie ma pieniędzy na odsetki i okresową amortyzację obligacji

  18 lutego 2020
  Jak przyznaje spółka, istnieje „wysokie prawdopodobieństwo”, że do 1 marca nie znajdzie ona 1 mln zł na okresową amortyzację obligacji serii A oraz wypłatę kuponu. Sama taka deklaracja może otwierać obligatariuszom drogę do postawienia długu w stan wymagalności.
  czytaj więcej

Emisje