piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

GetBack pokaże jeszcze wyższą stratę

msd | 21 maja 2018
Nie 1 mld zł a około 1,2 mld zł wynieść może skonsolidowana strata windykacyjnej grupy w 2017 r. Ale raportu w poniedziałek nie ujrzymy.

Spółka po raz kolejny przesunęła termin publikacji sprawozdania za 2017 r. Zamiast 21 maja pojawić się ma się ono 29 maja. 

Powodem zmiany terminu upublicznienia raportu rocznego (…) jest to, iż trwają prace nad pozyskaniem dodatkowych informacji, w celu sporządzenia ostatecznego sprawozdania finansowego i w konsekwencji zakończenia jego badania. Przedłużające się prace są wynikiem aktualnej skomplikowanej sytuacji finansowej emitenta i konieczności przeanalizowania przez emitenta i firmę audytorską szeregu dodatkowych dokumentów – poinformowano w komunikacie.

W toku prac nad sprawozdaniem GetBack zwiększył szacowaną skonsolidowaną stratę za 2017 r. z 1 mld zł do 1,2 mld zł. Blisko trzy czwarte tej kwoty (64 proc.) pochodzić miałoby z przeszacowania wartości portfeli wierzytelności. Spółka ponownie zastrzegła jednak, że wynik ten ma charakter wstępny i może ulec zmianie. 

Przy 1,2 mld zł straty GetBack wykazywałby około 440-470 mln zł ujemnych kapitałów własnych.

GetBack aktualnie znajduje się w przyspieszonym postępowaniu układowym. We wstępnych propozycjach układowych spółka proponuje właścicielom niezabezpieczonych obligacji spłatę 65,36 proc. należności głównej w latach 2018-2025 przy jednoczesnym umorzeniu wszelkich odsetek. Pozostała część należności (34,64 proc.) miałaby podlegać konwersji na akcje przy cenie 8,36 zł. Propozycje te, jak zapowiadali niedawno przedstawiciele spółki, będą jeszcze dyskutowane z wierzycielami. W każdym razie przy ujemnym kapitale własnym, jaki wykaże spółka, uniknięcie przez obligatariuszy jakiegokolwiek strzyżenia będzie prawdopodobnie niemożliwe.

W opiniowaniu układu wziąć może też rada wierzycieli, która zostanie powołana. Jednym ze zgłoszonych do niej kandydatów, jak wskazywaliśmy w ubiegłym tygodniu, jest Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku, którego rada nadzorcza odwołała w połowie kwietnia. 

W poniedziałek pełnomocnik Konrada Kąkolewskiego poinformował o złożeniu w jego imieniu pozwu cywilnego przeciwko Abris Capital Partners, głównemu akcjonariuszowi spółki, oraz jednemu z przedstawicieli funduszu. Pozew, jak podano, dotyczy roszczenia o ochronę dóbr osobistych i zapłaty zadośćuczynienia na rzecz byłego prezesa w kwocie 370 mln zł, które to docelowo miałoby trafić do obligatariuszy spółki.

W poniedziałek Dziennik Gazeta Prawna ujawnił natomiast, że złożone w kwietniu przez KNF zawiadomienia do Prokuratury Regionalnej w Warszawie z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez zarząd GetBacku dotyczą działania na szkodę spółki, łamania ustawy o rachunkowości, podawania nieprawdziwych informacji w raportach okresowych i sprawozdaniach finansowych. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje