czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

GetBack pracuje nad nowymi propozycjami i myśli o sanacji

msd | 05 lipca 2018
Windykacyjna spółka pracuje na zmianami w propozycjach układowych, wynika z informacji podanych przez PAP. Zmiana przyspieszonego postępowania układowego na sanację pozwoliłaby cofnąć transakcje nierynkowe.

Ostateczne propozycje układowe miałyby zostać przedstawione do końca sierpnia, tak by głosowanie nad nimi było możliwe w połowie września. Do tego czasu spółka miałaby też uzyskać niezależną wycenę portfeli wierzytelności.

- Pracujemy nad nową propozycją układową, ona co do zasady powinna być inna. Wstępnie zakładaliśmy, że wierzycielom zabezpieczonym na portfelach będziemy mogli oddać 100 proc. Obecnie pracujemy nad modelem, by wierzyciele zabezpieczeni, czyli banki i inne instytucje finansowe, dołączyli do układu – powiedział Przemysław Dąbrowski, prezes GetBacku, cytowany przez PAP.

Spółka, jak podano, prawdopodobnie będzie musiała zmienić strukturę układu, ponieważ jej sytuacja jest poważniejsza, niż wcześniej sądzono. Niemniej, GetBack ma też rozważać spłatę drobnych obligatariuszy (do 50 tys. zł) w całości. 

Sama sanacja miałaby natomiast pozwolić odwrócić nierynkowe umowy i transakcje, których jest kilkadziesiąt. Zamiana przyspieszonego postępowania układowego na sanację, jak podano, wymagałby jednak zgody rady wierzycieli.

Dotychczasowe propozycje układowe GetBacku dla niezabezpieczonych wierzycieli zakładały spłatę 65,36 proc. nominału w ratach do końca 2025 r., umorzenie wszystkich odsetek oraz konwersję pozostałych 34,64 proc. długu na akcje. 

W najnowszym spisie wierzytelności GetBacku, o którym informowaliśmy tydzień temu, znajduje się 3,32 mld zł, czyli o ponad 0,5 mld zł więcej niż we wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego. Spółka wyjaśniła w czwartek, że różnica ta pochodzi z „weryfikacji” zobowiązań kredytowych i handlowych, uwzględnienia zobowiązań warunkowych (60 mln zł) oraz odsetek liczonych od 8 maja do dnia zapadalności danej emisji (263,3 mln zł). GetBack podkreśla jednak, że ostatnia z kwot nie stanowi zobowiązania bilansowego.

Natomiast zobowiązania bilansowe całej grupy GetBack, czyli z funduszami konsolidowanymi metodą pełną, to 3,35 mld zł według stanu na 8 maja. 

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje