czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

GetBack spłaci Quercusowi 43-50 proc. nominału zabezpieczonych obligacji

msd | 11 grudnia 2019
Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ otrzymają pomiędzy 35 a 40 mln zł zwrotu z zabezpieczonych obligacji GetBacku o łącznej wartości nominalnej 80,5 mln zł. To sporo mniej, niż wynikałoby z informacji składanych wcześniej we wrocławskim sądzie.

O ostatecznym poziomie spłaty wobec Quercusa zdecydować ma wycena wartości zabezpieczeń na dzień uprawomocnienia się przyśpieszonego postępowania układowego. Tak czy inaczej, Quercus TFI i fundusz Q1 FIZ zgodziły się na 50-57 proc. redukcji nominału wynikającego z zabezpieczonych obligacji GetBacku (56-62 proc. licząc od łącznej wartości, ustalonej na 91,2 mln zł).

Zawarta umowa restrukturyzacyjna przewiduje, że pierwszą ratę w wysokości 15,2 mln zł Quercus otrzyma do końca 2020 r. Kolejna płatność o wartości 10,1 mln zł ma zostać przekazana do końca 2021 r., ale jej ostateczna wysokość może się jeszcze zmienić. Jak podano, pozostała część zostanie natomiast wypłacona w ramach rat układowych, zgodnie z przyjętym planem restrukturyzacyjnym.

Wykonanie postanowień zawartej właśnie umowy restrukturyzacyjnej Quercus uzależnia od sytuacji finansowej GetBacku, w tym uprawomocnienia układu z wierzycielami niezabezpieczonymi. 

Umowa restrukturyzacyjna pomiędzy GetBackiem a Quercusem wejdzie w życie po wyrażeniu zgody na jej zawarcie przez nadzorcę sądowego.

Nawiasem mówiąc, to właśnie w sprawozdaniu nadzorcy sprzed ponad ośmiu miesięcy informowano, że Quercus zostanie spłacony w 75 proc. (60,5 mln zł z 80,5 mln zł nominału). W dokumentach złożonych wówczas w sądzie nadzorca sądowy informował, że treść umowy pomiędzy Quercusem a GetBackiem znajduje się „w końcowej fazie negocjacji”

Według Quercusa, redukcja, na którą przystał, była najwyższą wśród tych ustalonych przez GetBack z zabezpieczonymi wierzycielami. Towarzystwo ocenia, że tak wysoki haircut powinien „ułatwić wypełnienie zobowiązań złużnika w ramach postępowania restrukturyzacyjnego”.

Niespłacone obligacje GetBacku na 80,5 mln zł, które znajdowały się w funduszach Quercusa wzięło na siebie po połowie TFI oraz Q1 FIZ, fundusz kojarzony z Sebastianem Buczkiem, założycielem i prezesem Quercus TFI. Podmioty te odkupiły trefne obligacje po 100 proc. nominału od funduszy zarządzanych przez Quercus TFI, tak aby ich uczestniczy nie partycypowali w defaulcie windykatora.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje