piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

GetBack złożył pozew przeciwko Altusowi

msd | 13 marca 2020
Windykator domaga się od TFI i 12 funduszy solidarnej zapłaty 134,6 mln zł w związku z zapłatą „rażąco zawyżonej” ceny za akcje EGB Investments.

GetBack wniósł pozew przeciwko Altus TFI, a także 12 funduszom w przeszłości zarządzanym przez Towarzystwo. Spółka chce od nich 134,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi lub zasądzenia od poszczególnych pozwanych „kwot odpowiadających równowartości za akcje EGB Investments zapłaconej na rzecz każdego z funduszy w łącznej kwocie 207,6 mln zł”.

Windykator argumentuje, że przed sprzedażą akcji EGB „doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134.640.000 złotych”. Ponadto, spółka twierdzi, że zapłacone 207,6 mln zł za akcje EGB nie odzwierciedlało ich wartości, ponieważ cena zawierała też w sobie komponent w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał. 

GetBack przypomina, że ustalenia będące podstawą wniesionego pozwu zostały potwierdzone postępowaniem prokuratury oraz opiniami niezależnych biegłych.

Emitent zdecydował się na wniesienie pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altus przystąpił, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 3 z dnia 27 lutego 2020 r., do nabycia przez Altus akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Altus. W ocenie emitenta wypłacenie kwoty 52.000.000 zł akcjonariuszom Altus uniemożliwi emitentowi egzekucję – podał GetBack.

Zapisy do sprzedaży akcji Altusa przyjmowano między 9 a 12 marca, zaś rozliczenie transakcji zaplanowano na 17 marca.

W lutym KNF cofnęła Altus TFI licencję i nałożyła na Towarzystwo 7 mln zł kar pieniężnych. TFI od dłuższego czasu było przygotowane na taką ewentualność, stąd zarządzanie funduszami przeniesiono do Rockbridge TFI, Towarzystwa pośrednio zależnego od Altusa.

W ostatnich tygodniach GetBack złożył zawezwanie firmy audytorskiej Deloitte do próby ugodowej. Windykator domaga się 307 mln zł odszkodowania. Spółka zapowiedziała, że jeśli posiedzenie ugodowe zakończy się fiaskiem złożony zostanie pozew o odszkodowanie. Jak podawaliśmy w lutym, na razie GetBack otrzymał 42 mln zł od podmiotów trzecich (większość od Lartiq TFI, d. Trigon) w ramach tzw. roszczeń. 

W lutym uprawomocnił się układ GetBacku, na mocy którego obligatariusze mają otrzymać 25 proc. zainwestowanych pieniędzy w osiem lat. Podstawą takiego układu jest między innymi założenie, że spółce uda się odzyskać około 100 mln zł od podmiotów trzecich.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje