piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

GetBack został zobowiązany do negocjacji z depozytariuszami i audytorami

msd | 24 października 2018
Rada wierzycieli zobowiązała spółkę do negocjacji z podmiotami pełniącymi funkcję związane z obsługą funduszy, w których jest ona uczestnikiem.

Zobowiązanie, które rada wierzycieli nałożyła na windykatora ma związek z „ewentualnymi nieprawidłowościami jakie mogły mieć miejsce w ramach świadczenia przez podmioty trzecie usług na rzecz funduszy inwestycyjnych, w których GetBack S.A. w restrukturyzacji jest uczestnikiem”. 

Wśród podmiotów, z którymi spółka ma negocjować, rada wierzycieli wymienia w szczególności banki depozytariuszy oraz audytorów. Celem negocjacji ma być „wypracowanie rozwiązania rozstrzygającego potencjalne spory w sposób, który pozwoli zwiększyć poziom zaspokojenia wierzycieli, w tym wierzycieli niezabezpieczonych”.

O przebiegu negocjacji GetBack ma informować radę wierzycieli oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Ostateczne rezultaty rozmów mają natomiast zostać przekazane do 5 listopada. Dzień później, zgodnie z postanowieniem sądu, spółce mija termin na przedstawienie dodatkowych wariantowych propozycji układowych, które zakładają zarówno sprzedaż aktywów inwestorowi, jak i dalsze działanie spółki w niezmienionej formule. Do 6 listopada na rachunek depozytowy sądu musi też wpłynąć 30 mln zł celem zabezpieczenia ewentualnej umowy inwestycyjnej. 

Sama uchwała rady wierzycieli zobowiązująca GetBack do negocjacji z depozytariuszami i audytorami pochodzi z 4 października, tj. jeszcze sprzed zgromadzenia wierzycieli (9 października), które zostało przełożone na inny termin (zostanie podany po 6 listopada). Uchwała ta dopiero teraz została jednak upubliczniona na stronie internetowej GetBacku.

Sam GetBack umowę ze swoim audytorem rozwiązał. Nieoficjalnie spółka wciąż rozważa pozew wobec Deloitte. Aktualnie windykator poszukuje natomiast nowego audytora. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w najbliższy piątek.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje