niedziela, 24 marca 2019

Newsroom

GetBack został zobowiązany do negocjacji z depozytariuszami i audytorami

msd | 24 października 2018
Rada wierzycieli zobowiązała spółkę do negocjacji z podmiotami pełniącymi funkcję związane z obsługą funduszy, w których jest ona uczestnikiem.

Zobowiązanie, które rada wierzycieli nałożyła na windykatora ma związek z „ewentualnymi nieprawidłowościami jakie mogły mieć miejsce w ramach świadczenia przez podmioty trzecie usług na rzecz funduszy inwestycyjnych, w których GetBack S.A. w restrukturyzacji jest uczestnikiem”. 

Wśród podmiotów, z którymi spółka ma negocjować, rada wierzycieli wymienia w szczególności banki depozytariuszy oraz audytorów. Celem negocjacji ma być „wypracowanie rozwiązania rozstrzygającego potencjalne spory w sposób, który pozwoli zwiększyć poziom zaspokojenia wierzycieli, w tym wierzycieli niezabezpieczonych”.

O przebiegu negocjacji GetBack ma informować radę wierzycieli oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Ostateczne rezultaty rozmów mają natomiast zostać przekazane do 5 listopada. Dzień później, zgodnie z postanowieniem sądu, spółce mija termin na przedstawienie dodatkowych wariantowych propozycji układowych, które zakładają zarówno sprzedaż aktywów inwestorowi, jak i dalsze działanie spółki w niezmienionej formule. Do 6 listopada na rachunek depozytowy sądu musi też wpłynąć 30 mln zł celem zabezpieczenia ewentualnej umowy inwestycyjnej. 

Sama uchwała rady wierzycieli zobowiązująca GetBack do negocjacji z depozytariuszami i audytorami pochodzi z 4 października, tj. jeszcze sprzed zgromadzenia wierzycieli (9 października), które zostało przełożone na inny termin (zostanie podany po 6 listopada). Uchwała ta dopiero teraz została jednak upubliczniona na stronie internetowej GetBacku.

Sam GetBack umowę ze swoim audytorem rozwiązał. Nieoficjalnie spółka wciąż rozważa pozew wobec Deloitte. Aktualnie windykator poszukuje natomiast nowego audytora. Termin odpowiedzi na zapytanie ofertowe upływa w najbliższy piątek.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • GetBack porozumiał się z mBankiem

  22 marca 2019
  Windykator zawarł z bankiem porozumienie w sprawie zasad spłaty zadłużenia wynikającego z wypowiedzianego spółce w lutym kredytu, wartego wówczas 26,2 mln zł.
  czytaj więcej
 • Prezes FKD ocenia ryzyko upadłości jako minimalne

  21 marca 2019
  Pomimo płynnościowych problemów Fabryka Konstrukcji Drewnianych nie widzi potrzeby uruchamiania postępowania restrukturyzacyjnego, a ryzyko upadłości spółki ma być tylko minimalne – wynika z wypowiedzi Waldemara Zielińskiego, prezesa Fabryki Konstrukcji Drewnianych, podczas czatu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Basel Olten Pharm wnioskuje o restrukturyzację

  22 października 2018
  Kosmetyczna firma złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego – poinformowała Alicja Kąkolewska, członek zarządu spółki, w liście do wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Hussar Gruppa ponownie wnioskuje o upadłość

  19 października 2018
  Spółka rodziny Kąkolewskich złożyła do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości – wynika z naszych informacji. Wcześniejszy, o czym już pisaliśmy, został zwrócony z przyczyn formalnych.
  czytaj więcej

Emisje