sobota, 13 lipca 2024

Newsroom

Getin Noble Bank uplasował kolejną emisję publiczną

msd | 31 sierpnia 2017
W wartej 40 mln zł publicznej ofercie podporządkowanych obligacji inwestorzy złożyli zapisy na 42,5 mln zł.

Była to siódma w tym roku emisja GNB, w tym trzecia z rzędu, w której bank proponował 4 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M wobec 4,5 i 5 pkt proc. marży we wcześniejszych ofertach. Papiery mają siedmioletni okres spłaty, ale mogą zostać przedterminowo spłacone, najwcześniej po pięciu latach od emisji.

Nowe obligacje GNB zwyczajowo już mają status długu podporządkowanego, czyli takiego który bank może zaliczyć do funduszy własnych (do kapitałów Tier II), ale w razie upadłości lub likwidacji banku roszczenia obligatariuszy byłyby zaspokajane na samym końcu. Posiadacze papierów mogliby też zostać z niczym w razie – umocowanej w prawie – przymusowej restrukturyzacji.

GNB plasuje ostatnimi czasy kolejne emisje z na tyle wysoką regularnością, że można się i spodziewać kolejnej oferty. Bankowi zostało jednak niewiele czasu do wyczerpania ważności obecnego prospektu, który wygasa w I połowie października. Wprawdzie GNB uchwalił już kolejny program, ale prospekt nie trafił jeszcze do KNF.

W obrocie na Catalyst znajduje się 41 serii obligacji GNB, w tym 39 to papiery podporządkowane. Z najwyższymi rentownościami, do 8-8,7 proc. brutto, wyceniane są serie wygasające w 2020 i 2021 r. Ogółem znalezienie na rynku wtórnym serii oferującej zauważalnie powyżej 4 pkt proc. realnej marży, które bank oferuje na rynku pierwotnym, nie powinno stanowić problemu, także w przypadku inwestorów z grubszym portfelem.

We wtorek późnym popołudniem GNB poinformował o zaakceptowaniu przez KNF planu naprawczego banku na lata 2017-2021 będącego aktualizacją wcześniejszego programu obejmującego lata 2016-2019.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje