wtorek, 22 września 2020

Newsroom

Getin Noble Bank wdraża nowy plan naprawy

msd | 13 stycznia 2020
Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego grupowy plan naprawy ma zastąpić realizowany wcześniej plan trwałej poprawy rentowności, którego założenia zdążyły się zdezaktualizować.

Działania naprawcze podejmowane przez bank w związku z uruchomieniem grupowego planu naprawy mają na celu odbudowę efektywności finansowej banku, jego rozwój organiczny i powrót na ścieżkę trwałej rentowności. Ponadto, bank wskazuje, że uwzględniając zmieniające się warunki rynkowe będzie podejmował odpowiednie działania zwiększające poziom współczynników kapitałowych – poinformował Getin Noble Bank.

Jak podano, horyzont nowego planu naprawy to 2024 r. włącznie. Do tego czasu bank ma podejmowania działania naprawcze mające zapewnić powrót do trwałej rentowności oraz osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych.

Bank zastrzega, że „nie wyklucza” w przyszłości działań w zakresie pozyskania zewnętrznego kapitału.

Podczas listopadowej konferencji prasowej na pytanie o to, czy odbudowa kapitałów GNB miałaby się odbyć bez emisji akcji, prezes Artur Klimczak odpowiadał, że „w większości tak”. Bank zobowiązał się wówczas do przekazania szczegółów nowego planu naprawy po jego zatwierdzeniu przez KNF. Wciąż nie jest bowiem jasne, czy złożone w przeszłości deklaracje Leszka Czarneckiego o dokapitalizowaniu banku pozostają w mocy.

Przygotowanie nowego planu naprawy było konieczne z powodu zdezaktualizowania się poprzednich założeń, głównie na skutek kryzysu płynnościowego z listopada 2018 r. 

Na Catalyst znajduje się 30 serii obligacji GNB, w tym 29 emisji to dług podporządkowany. Najbliższe wykupu papiery GNB0220 i GNB0320 wyceniane są kolejno na 99,47 oraz 99,0 proc. nominału. Dłuższe emisje notowane są w większości z dwucyfrowymi rentownościami, do 14-16 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Getin Noble Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje