środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

Głosowanie nad układem GetBacku w styczniu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 29 listopada 2018
Sędzia-komisarz wyznaczył termin zgromadzenia wierzycieli windykacyjnej spółki na 22 stycznia, wynika z komunikatu opublikowanego przez sąd. Kurator, który ma decydujący głos, już wybrał, także w sprawie poziomu konwersji.

Zgromadzenie odbędzie się 22 stycznia 2019 r., godz. 8.30, w sali im. Filipowicza Sądu Okręgowego we Wrocławiu – poinformowano w obwieszczeniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, przed którym od maja toczy się przyspieszonego postępowanie układowe GetBacku.

Podczas zgromadzenia wierzyciele będą musieli opowiedzieć się za jedną z propozycji układowych przedstawionych przez spółkę lub nadzorcę sądowego. Na ten moment wydaje się, że przegłosowana zostanie propozycja nadzorcy, ponieważ ma poparcie kuratora obligatariuszy, do którego należeć będzie decydujący głos z uwagi na wartość reprezentowanych wierzytelności.

Propozycje układowe nadzorcy sądowego zakładają spłatę 24 proc. należności głównej dla niezabezpieczonych obligatariuszy w tzw. wariancie inwestorskim, czyli procesie sprzedaży aktywów. Dla wariantu operacyjnego nadzorca sądowy proponuje spłatę 33 proc. należności głównej, ale rozłożonej na prawie osiem lat.

Rada wierzycieli, o czym pisaliśmy w środę, popiera propozycje układowe nadzorcy, ale w przypadku wariantu inwestorskiego liczy jednak na wyższy stopień zaspokojenia – nie mniej niż 35 proc. Miałoby to wynikać między innymi ze zgody przynajmniej niektórych zabezpieczonych wierzycieli na umorzenie części należności.

Zarówno przy wariancie inwestorskim, jak i kontynuacji działalności operacyjnej, nadzorca sądowy proponuje też konwersję części należności na akcje. Jej stopień to odpowiednio 66 proc. oraz 57 proc. przysługującej należności głównej. Obligatariusze mają jednak dostać też możliwość przystąpienia do grupy z niższą konwersją, w obu przypadkach wynoszącą 3 proc. Dzięki temu wierzyciele byliby w stanie wykazać wyższą stratę na inwestycji w dług GetBacku, co teoretycznie dawałoby na przykład szersze pole dochodzenia roszczeń do drodze osobnych postępowań sądowych.

Tymczasem kurator obligatariuszy poinformował w środę wieczorem, że „zawsze wybierze grupę z mniejszą konwersją”. Obligatariusze, którzy chcieliby przynależeć do grupy z wyższym poziomem zamiany długu na akcje, jak podaje kurator, powinni złożyć wniosek do sędziego-komisarza o dopuszczenie do osobistego udziału w głosowaniu, wtedy bowiem „automatycznie są w grupie podstawowej, tj. z większą konwersją”.

Wariant inwestorki, który wydaje się być obecnie bazowym scenariuszem, to tak naprawdę sprzedaż aktywów GetBacku. Spółka prowadzi w tej sprawie negocjacje na wyłączność ze skandynawskim Hoistem. Umowa na wyłączność nie obejmuje jednak kuratora, czy rady wierzycieli, dlatego ci – jak podał kurator – mieli się spotkać też z drugim oferentem.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Polski Dom Maklerski złożył odwołanie od decyzji KNF

  05 grudnia 2018
  Spółka odwołuje się od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz nałożeniu kary finansowej 2,5 mln zł. PDM już zapowiada, że jeśli odwołanie nie poskutkuje, to wyjdzie na drogę sądową z „wielomilionowymi” pozwami odszkodowawczymi. KNF sprawy nie komentuje.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku chce powrotu do negocjacji z Altus TFI

  03 grudnia 2018
  Rada wierzycieli wezwała zarząd windykacyjnej spółki oraz Altus TFI do ponownych rozmów. Oczekuje, że ich skutkiem będzie zwrot 100 mln zł do 20 stycznia 2019 r.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku wciąż liczy na minimum 35 proc. zaspokojenia

  28 listopada 2018
  Rada wyraziła pozytywną opinię o propozycjach układowych nadzorcy sądowego, które zakładają spłatę 24 proc. należności głównej, ale liczy, że stopień zaspokojenia będzie jednak wyższy. Tymczasem rada i kurator spotkali się z drugim oferentem na aktywa GetBacku. Wyłączność negocjacyjna dla Hoista dotyczy bowiem tylko spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje