środa, 22 maja 2019

Newsroom

GPW, PFR i BIK zawarły umowę inwestycyjną dot. agencji ratingowej

msd | 19 lipca 2018
Agencja tworzona przez Giełdę Papierów Wartościowych, Polski Fundusz Rozwoju oraz Biuro Informacji Kredytowej ma być skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Rozpoczęcie działalności operacyjnej zaplanowano na drugą połowę tego roku.

Zawarta umowa jest następstwem porozumienia zawartego w listopadzie ubiegłego roku. Nowa agencja powstać ma na bazie Instytutu Analiz i Rartingów, spółki powołanej ponad cztery lata temu, która do tej pory nie rozpoczęła wydawania ocen ratingowych. Jedną z przyczyn zawieszenie projektu miał być między innymi konflikt interesów wynikający z tego, że jedynym właścicielem IAiR jest GPW, czyli organizator obrotu instrumentami, które mają podlegać ocenie. 

Rozproszenie struktury właścicielskiej na GPW, PFR i BIK w odczuciu osób, który przywróciły do życia pomysł utworzenia agencji ratingowej, teraz ma zapobiec konfliktowi interesów. 

Głównym zadaniem wspólnej agencji ratingowej będzie budowanie w Polsce kultury ratingu poprzez oferowanie usług szerokiemu kręgowi podmiotów przede wszystkim z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Misją agencji będzie wypełnienie istniejącej na rynku polskim luki w dostępie do krajowego ratingu, analiz i ocen ryzyka. Działanie agencji ratingowej ma również służyć zwiększeniu znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawie jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka inwestorów giełdowych – poinformowano we wspólnym komunikacie GPW, PFR i BIK.

Rozwój agencji, jak podano, jest elementem „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” oraz stanowi jedną z inicjatyw zaktualizowanej strategii Giełdy do 2022 r. 

Rozpoczęcie działalności operacyjnej nowej agencji ratingowej zaplanowano na drugą połowę 2018 r. Nim jednak pierwsze ratingi ujrzą światło dzienne konieczna będzie rejestracja w Europejskim Nadzorze Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Rozpoczęcie nadawania emitentom obligacji ocen ma też przyczynić się do utworzenia na Catalyst segmentu „prime”, na którym notowane byłyby obligacje z ratingami. Podczas czerwcowej prezentacji strategii przedstawiciele GPW wskazywali jednak, że segment ten zostanie utworzony wyłącznie w ramach rynku hurtowego BondSpot.

Poza najbardziej rozpoznawalną trójką, w skład której wchodzą Fitch, Moody’s i S&P, na pa polskim rynku działają też trzy mniejsze agencje ratingowe – EuroRating, INC Rating oraz SPMW Rating. Druga z nich dedykuje jednak swoje usługi przede wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, a ostatnia zaś dopiero w marcu tego roku została zarejestrowana w ESMA.  

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje