czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Griffin Real Estate Invest uzyskał ochronę przed wierzycielami

msd | 15 grudnia 2020
W poniedziałkowym Monitorze Sądowym i Gospodarczym pojawiło się obwieszczenie o otwarciu przez niewypłacalną spółkę uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Otwarte na mocy „covidowych” przepisów uproszczone postępowanie daje spółce Griffin Real Estate Invest do czterech miesięcy ochrony przed postępowaniami egzekucyjnymi. W tym czasie spółka powinna porozumieć się z wierzycielami, co do treści układu. 

4 grudnia Griffin Real Estate Invest nie wykupił obligacji na 84,2 mln zł. Przekazując tę wiadomość spółka poinformowała również o zmiany nazwy na Emilia Invest, tak by przeciąć dotychczasowe skojarzenia z grupą Griffin Real Estate. Emitent oraz Griffin twierdzą bowiem, że już nic ich nie łączy. Jedynymi udziałowcami dłużnika wciąż mają być luksemburskie fundusze Topco II i Topco III, ale sam Griffin – jak twierdzi – nie ma z nimi już nic wspólnego.

Niewykupione przez GREI obligacje o wartości 84,2 mln zł zabezpieczone są między innymi hipoteką na należącym do innego podmiotu prawie użytkowania wieczystego gruntów w Warszawie przy ul. Emilii Plater.

Pierwotnie niespłacone obligacje warte były 110 mln zł i miały wygasać jeszcze w grudniu 2019 r. Za zgodą zgromadzenia obligatariuszy, termin spłaty przesuwano jednak trzykrotnie, a w połowie 2020 r. część papierów (25,8 mln zł) skupiono od spółki powiązanej Martlet.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium