czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Hoist kupuje aktywa GetBacku za 400 mln zł

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 01 lutego 2019
Szwedzki windykator oczekuje zamknięcia transakcji w połowie roku. Wpierw jednak GetBack potrzebował będzie zgody na sprzedaż aktywów od akcjonariuszy i nadzorcy sądowego.

Ponad 95 proc. nabywanych przez Hoista aktywów GetBacku, jak wynika z komunikatu skandynawskiej spółki, zawierać będzie niezabezpieczone wierzytelności konsumenckie. Mniejsza część transakcji obejmie zaś zabezpieczone wierzytelności konsumenckie oraz wierzytelności sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Umowa sprzedaży zostanie w całości zrealizowana (sfinalizowana) do dnia 15 kwietnia 2019 r.; okres dzielący moment zawarcia tej umowy i moment jej wykonania potrzebny jest do realizacji działań operacyjnych po stronie spółki oraz spółek z grupy kapitałowej Hoist Finance AB, które to działania mają na celu pozwolić na bezproblemowe przejęcie portfeli wierzytelności będących przedmiotem tej umowy - podał GetBack.

Według komunikatu GetBacku wartość umowy jest minimalnie niższa niż podał Hoist i wynosi około 398 mln zł. Dodatkowo Hoist miał jednak zobowiązać się też do pokrycia kosztów restrukturyzacji wrocławskiej spółki w kwocie około 4,7 mln zł.

- Hoist Finance jest zaangażowany w stały rozwój i konsolidację rynku. Podpisując umowę z GetBackiem, realizujemy naszą strategię rozwoju i poprawy efektywności operacyjnej – powiedział Klaus-Anders Nysteen, prezes Hoist Finance, cytowany w komunikacie prasowym.

- Polski rynek jest dojrzały, profesjonalny oraz rosnący, dlatego cieszymy się z możliwości wzmocnienia na nim naszej pozycji – uzupełnił Maksym Wójcik, prezes Hoist Polska, także cytowany w komunikacie.

Wcześniej, na kilka dni przed zgromadzeniem wierzycieli, Hoist wycofał się z zakupu wszystkich wierzytelnościowych aktywów GetBacku, o czym jednak sami wierzyciele dowiedzieli się na dzień przed głosowaniem nad układem. Transakcja ta miała być podstawą do układu w tzw. opcji inwestorskiej. Ostatecznie tuż przed zgromadzeniem wierzycieli zarząd wrocławskiego windykatora zmienił propozycje układowe, na takie, które opierają się o dalszą działalność operacyjną i ewentualne stopniowe upłynnianie aktywów.

Przyjęty przed tygodniem układ GetBacku zakłada spłatę wobec niezabezpieczonych wierzycieli 25 proc. należności głównej w osiem lat, lecz przy pierwszych płatnościach dopiero po półtora roku od uprawomocnienia się układu.

Jak informowaliśmy na początku tygodnia, do sądu trafiły pierwsze pisma wierzycieli z zastrzeżeniami do układu.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje