środa, 27 maja 2020

Newsroom

Hyperion nadaje niewykupionym obligacjom formę dokumentu

msd | 10 grudnia 2018
Rok po upływie terminu wykupu spółka zmienia postać obligacji o nominalnej wartości 10 mln zł ze zdematerializowanej na dokument. Papiery będą więc mogły zmienić właściciela.

W celu „umożliwienia obligatariuszom przenoszenia praw z obligacji” Hyperion nadał formę dokumentu trzyletnim obligacjom serii B, których termin spłaty upłynął na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Zmiana formy papierów ze zdematerializowanej na dokument umożliwi handel nimi. Przypomnijmy, w obowiązującym jeszcze przez kilka miesięcy reżimie prawnym handel obligacjami po defaulcie możliwy jest tylko, gdy papiery mają właśnie formę dokumentu. Niebawem, bo w połowie przyszłego roku, ma się to jednak zmienić, ponieważ wszystkie obligacje będą musiały być zdematerializowane, co automatycznie oznacza brak możliwości handlu nimi po dniu wykupu.

Niewykupione w terminie papiery serii B Hyperiona oprocentowane były na stałe 9 proc. w skali roku. Zabezpieczeniem długu miało być oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji, a tymczasowo także poręczenia prezesa zarządu oraz spółki Małopolska Sieć Szerokopasmowa, czyli podmiotu zależnego od Hyperiona, który miał realizować projekt szybkiego internetu na łączu światłowodowym. Tymczasowe poręczenie Hyperion prawdopodobnie zastąpił jednak docelowym zastawem na włóknach światłowodowych.

Hyperion już rok temu próbował zmiany warunków emisji obligacji w zakresie nadania im formy dokumentu. Chodziło wówczas o trzy z sześciu wyemitowanych serii (B, C oraz D). Od operacji jednak spółka odstąpiła.

Po wcześniejszym umorzeniu postępowania sanacyjnego, w tym roku ogłoszono upadłość wobec Hyperiona. We wrześniu sąd wydał jednak postanowienie o oddaleniu postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Łączna wartość sześciu wyemitowanych i niewykupionych przez Hyperion obligacji to 40,6 mln zł.

Warto przypomnieć, że obligacje Hyperiona pojawiają się też w aferze GetBacku. Należący do windykatora fundusz sekurytyzacyjny miał bowiem w grudniu 2017 r. zawrzeć umowę kupna papierów dłużnych takich spółek, jak właśnie Hyperion, Hawe, czy Nanotel. Do transakcji miało dojść powyżej ich wartości nominalnej, wynika z listopadowej uchwały rady wierzycieli windykatora. GetBack poinformował natomiast Obligacje.pl, że sprawy nie będzie komentować.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje