środa, 29 maja 2024

Newsroom

i2 Development uplasował trzy czwarte oferty publicznej

msd | 29 czerwca 2018
Z wartej do 20 mln zł publicznej emisji obligacji serii F wrocławski deweloper zebrał 15,05 mln zł. Papiery trafiły do 100 inwestorów.

Frekwencja na poziomie 100 osób oznacza, że mieliśmy do czynienia z jedną z najmniejszych kiedykolwiek przeprowadzonych publicznych ofert obligacji na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego. Średni zapis na poziomie 150,5 tys. zł nie odbiegał natomiast w sposób istotny, od tego co spotkać można w innych emisjach publicznych. Szczególnie, jeśli pod uwagę wziąć relatywnie wysoki próg wejścia (25 tys. zł), spotykany raczej przy ofertach niepublicznych.

W trwającej od 4 do 22 czerwca ofercie i2 Development proponował inwestorom dwuipółletni niezabezpieczony dług oprocentowany na WIBOR 3M plus 4,3 pkt proc. Warunki emisji pozwalają spółce na przedterminowy wykup obligacji po 12 miesiącach od przydziału.

Obligacje serii F były oferowane w ramach wartego do 100 mln zł programu publicznych emisji, dla którego KNF miesiąc temu zatwierdziła prospekt.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji i2 Development. Uplasowanymi w lutym tego roku dwuletnimi papierami nie dochodzi do żadnych transakcji. Natomiast dwie starsze serie, z terminami spłaty w lipcu i październiku 2019 r., wyceniane są w okolicach nominału.

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje