czwartek, 21 września 2023

Newsroom

i2 Development zapowiada nadwyżkę gotówki nad zobowiązaniami

msd | 17 stycznia 2019
Realizacja umowy inwestycyjnej z fińską grupą budowlaną YIT istotnie zmniejszy sumę bilansową wrocławskiego dewelopera, ale pozwoli też na znaczne oddłużenie. Pomimo ważnego do końca maja prospektu dla programu publicznych emisji obligacji, i2 nie ma na razie w planach kolejnych ofert.

Przypomnijmy, w grudniu i2 Development informowało o zawarciu z fińską grupą YIT umowy inwestycyjnej, która przewiduje powołanie wspólnej spółki celowej. Wrocławski deweloper miałby wnieść do niej wybrane aktywa wraz z przypisanymi do nich zobowiązaniami, zaś YIT swoje 50 proc. udziałów miałoby opłacić wkładem pieniężnym. 

Nie dalej jak w ostatnią środę i2 informowało, że wydzielenie aktywów i zobowiązań do podmiotu celowego, który nie będzie konsolidowany metodą pełną, pozwoli znacznie obniżyć dług netto. Ze 199,6 mln zł na koniec września ubiegłego roku do około 22 mln zł przy założeniu braku innych zmian w bilansie wynikających z bieżącej działalności. W praktyce, jak słyszymy, może być nawet lepiej.

- Zgodnie z przekazanymi informacjami, umowa inwestycyjna z YIT przewiduje powołanie współkontrolowanego SPV między i2 a YIT i przeniesienie tam części projektów mieszkaniowych grupy wraz z przypisanymi do nich zobowiązaniami kredytowymi i innymi zobowiązaniami. Można oczekiwać, że w wyniku realizacji umowy istotnie zmniejszy się suma bilansowa oraz dług netto grupy. Docelowo można założyć, że i2 Development będzie posiadać nadwyżkę środków pieniężnych nad zobowiązaniami – powiedział Obligacje.pl Marcin Misztal, prezes i2 Development.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia z YIT, to jednak kwestia kolejnych tygodni i miesięcy, umowa inwestycyjna ma być bowiem zawarta do 30 czerwca. Tymczasem część obligatariuszy interesuje znacznie bliższa przyszłość, szczególnie ta związana z poziomem zadłużenia dewelopera. Warto przypomnieć, że na koniec III kwartału ubiegłego roku dług netto grupy i2 stanowił 0,69998x jej kapitałów własnych, podczas gdy limit wynikający z obligacyjnego kowenantu to 0,7x. 

Wykazany na koniec września poziom zadłużenia, który był o włos od naruszenia warunków emisji, nie był jednak przypadkiem. Akurat w III kwartale deweloper wygenerował prawie 40 mln zł przychodów finansowych z transakcji, którą zrealizowano z podmiotem powiązanym. Innymi słowy, gdyby nie ten wybieg ze strony i2 warunki emisji obligacji zostałyby naruszone, a obligatariusze mieliby prawo do postawienia długu w stan wymagalności. Spółka zapewnia jednak, że to realna transakcja, zawarta między innymi z myślą właśnie o wierzycielach.

- Decyzja o zrealizowaniu tej transakcji ma związek z późniejszą niż zakładana realizacją projektów Soft Lofty Legnicka i Soft Lofty Centrum oraz niestandardowymi wyzwaniami wykonawczymi, które pojawiły się w trakcie realizacji tych projektów. Chcąc umożliwić spółce wcześniejsze zrealizowane części dochodów z tych projektów, jak również przejąć od spółki podwyższone, na moment transakcji ryzyko biznesowe, zdecydowaliśmy się na realizację tej transakcji. Jej beneficjentami są przede wszystkim akcjonariusze mniejszościowi i2 Development i obligatariusze spółki – tłumaczy Marcin Misztal.

W wyniku zawartej transakcji na koniec września grupa i2 posiadała 33,1 mln zł należności od podmiotu powiązanego. Do ich rozliczenia, jak zapewnia prezes, ma dojść w I kwartale tego roku. Lecz wciąż nie rozwiązuje to kwestii poziomu zadłużenia, które deweloper wykaże w sprawozdaniu rocznym. Tutaj jednak z pomocą przyjść mają wpływy zrealizowane w IV kwartale. 

- W IV kwartale grupa rozpoznała w wynikach sprzedaż gros lokali w inwestycji Na Kazamatach, sprzedawanych w głównie w systemie 10/90 i 20/80. Należy oczekiwać, że wpłynie to pozytywnie na wskaźniki finansowe – deklaruje prezes i2 Development.

O samych wynikach finansowych deweloperskiej grupy za 2018 r. wiadomo tyle, że nie dosięgną one zapowiadanych wcześniej 46 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 33 mln zł zysku operacyjnego i 30 mln zł zysku netto. Prognozy finansowe na 2018 r. zostały odwołane w grudniu, o czym miały przesądzić zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji i przesunięcie terminów przekazań części lokali na 2019 r.

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji i2 Development o łącznej wartości 55,05 mln zł, w tym dwie zapadające w lipcu i październiku tego roku, kolejno na 15 mln zł oraz 10 mln zł. Najbliższa wykupu seria wyceniana jest na 95 proc. nominału, co daje jej prawie 16 proc. rentowności brutto. 

Spółka wciąż ma ważny prospekt dla programu emisji obligacji o wartości 100 mln zł, z którego dotychczas pozyskała tylko 15,05 mln zł w jednej ofercie.

- Na chwilę obecną nie mamy w planach emisji obligacji – podsumowuje Marcin Misztal.

Ważność prospektu upływa w ostatnich dniach maja. 

Więcej wiadomości o i2 Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst