czwartek, 15 kwietnia 2021

Newsroom

Indos wykupił obligacje przed terminem

msd | 25 stycznia 2021
Spółka spłaciła nienotowane papiery dłużne o wartości 4 mln zł na sześć miesięcy przed pierwotnym terminem ich wykupu.

Indos przedterminowo spłacił imienne obligacje serii C2 i H2, warte kolejno 3 mln zł oraz 1 mln zł. Obie emisje miały wygasać 25 lipca tego roku.

Za wyemitowane w 2018 r. papiery Indos płacił po 9 proc. rocznie.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Indosu, które notowane są pod trzema nazwami. Ich płynność jest tylko śladowa, a obecnie nie ma dla nich ani jednej oferty sprzedaży.

Najdłuższe obecnie papiery spółki – INS0923 – oprocentowane są na stałe 6,5 proc., a od giełdowego debitu z 12 stycznia wciąż nimi nie handlowano.

Indos to spółka świadcząca usługi związane z finansowaniem przedsiębiorstw (faktoring, pożyczki, windykacja).

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • CDRL z ujemnym kapitałem obrotowym netto

  15 kwietnia 2021
  Aktywa obrotowe dystrybutora odzieży dziecięcej po raz pierwszy w jego giełdowej historii przestały pokrywać krótkoterminowe zobowiązania. Z jednej strony grupa CDRL – ponownie – zwraca uwagę na niepewność kontynuacji działalności, z drugiej zaś wskazuje, że posiadane środki pieniężne i linie kredytowe powinny uchronić ją przed utratą płynności.
  czytaj więcej
 • Anwim debiutuje na Catalyst

  15 kwietnia 2021
  Za uplasowane w grudniu trzyletnie obligacje operator sieci stacji paliw pod marką Moya płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat nadal chce zwiększyć udział w kapitale Netii

  15 kwietnia 2021
  Spółka jest gotować wydać do 515 mln zł w ciągu najbliższych 12 miesięcy na zakup akcji Netii, w której kontroluje obecnie 66 proc. kapitału.
  czytaj więcej
 • Best ma dosyć delewarowania; chce ruszyć na zakupy

  15 kwietnia 2021
  Dług netto windykacyjnej grupy spadł w ubiegłym roku o jedną czwartą, zatrzymując się poniżej 90 proc. jej kapitałów własnych. Po trzech latach przerwy, Best chce wrócić do zakupu portfeli wierzytelności, między innymi za pieniądze pochodzące z planowanych publicznych ofert obligacji.
  czytaj więcej

Emisje