poniedziałek, 26 lipca 2021

Newsroom

Indos wykupił obligacje przed terminem

msd | 25 stycznia 2021
Spółka spłaciła nienotowane papiery dłużne o wartości 4 mln zł na sześć miesięcy przed pierwotnym terminem ich wykupu.

Indos przedterminowo spłacił imienne obligacje serii C2 i H2, warte kolejno 3 mln zł oraz 1 mln zł. Obie emisje miały wygasać 25 lipca tego roku.

Za wyemitowane w 2018 r. papiery Indos płacił po 9 proc. rocznie.

Na Catalyst znajdują się cztery serie obligacji Indosu, które notowane są pod trzema nazwami. Ich płynność jest tylko śladowa, a obecnie nie ma dla nich ani jednej oferty sprzedaży.

Najdłuższe obecnie papiery spółki – INS0923 – oprocentowane są na stałe 6,5 proc., a od giełdowego debitu z 12 stycznia wciąż nimi nie handlowano.

Indos to spółka świadcząca usługi związane z finansowaniem przedsiębiorstw (faktoring, pożyczki, windykacja).

Więcej wiadomości o Indos S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje