wtorek, 05 grudnia 2023

Newsroom

Inwestorzy powierzyli 4,7 mln zł funduszowi Rentier FIZ

msd | 15 grudnia 2022
Z listopadowo-grudniowej emisji Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ pozyskał 4,72 mln zł, co było dla niego drugim najlepszym wynikiem, od kiedy prowadzi publiczne oferty na podstawie prospektu.

Po raz pierwszy od roku oferta certyfikatów inwestycyjnych Rentiera prawdopodobnie przebiegła po myśli funduszu. Po czterech wcześniejszych tegorocznych emisjach, z których pozyskiwał on między 0,7 a 1,8 mln zł, listopadowo-grudniowa oferta przyniosła mu 4,72 mln zł wpłat i był to drugi najlepszy wynik wśród tych ofert, które fundusz przeprowadził w trybie oferty publicznej na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu (rekord z ubiegłego roku to 5,71 mln zł).

Niemały wpływ na popyt ze strony inwestorów odegrały prawdopodobnie wypracowane w poprzednich miesiącach stopy zwrotu. Według ostatniej wyceny, datowanej na 21 listopada, w ostatnich trzech i sześciu miesiącach FDK Rentier FIZ wykazywał bowiem kolejno 9,22 i 10,65 proc. zysku, co czyniło go niekwestionowanym liderem w grupie funduszy obligacji korporacyjnych.

W sumie z pięciu tegorocznych emisji publicznych fundusz zebrał 9,5 mln zł. Na podstawie aktualnego prospektu, wygasającego w czerwcu przyszłego roku, będzie mógł on przeprowadzić jeszcze sześć kolejnych oferty. Najbliższa z nich rusza 27 grudnia.

Zarządzany przez CVI DM i Noble Funds TFI fundusz specjalizuje się w tzw. długu prywatnym, który w listopadzie miał około 82-proc. udział w aktywach. Średnia ważona rentowność jego portfela wynosiła wówczas 14,25 proc., wynika z prezentacji inwestorskiej.

Więcej wiadomości kategorii Emisje