niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Inwestorzy wpłacili 1,1 mln zł do funduszu Rentier FIZ

msd | 13 stycznia 2022
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zebrał niecałe 1,11 mln zł z kolejnej publicznej oferty, przeprowadzonej na przełomie roku.

15 inwestorów objęło 10,3 tys. nowych certyfikatów inwestycyjnych funduszu, każdy po 107,28 zł za sztukę. Być może to właśnie termin oferty zdecydował o jej wyniku (wcześniej Rentier tylko raz pozyskał niższą kwotę z publicznej emisji).

Z siedmiu przeprowadzonych dotychczas publicznych emisji Rentier zebrał w sumie 20,7 mln zł. Na podstawie obecnego prospektu fundusz będzie mógł przeprowadzić jeszcze dwie oferty. Najbliższa z nich rusza 27 stycznia.

FDK Rentier FIZ inwestuje w obligacje korporacyjne, głównie w segmencie długu prywatnego. Na koniec ubiegłego roku, który zamknął z 3,3 proc. stopy zwrotu, fundusz miał 89,2 mln zł aktywów netto.

Niezależnie od kolejnych emisji, inwestorzy mogą też nabywać certyfikaty funduszu na GPW. Sprzedający kwotuje je jednak na 108 zł, czyli powyżej oficjalnej wyceny wartości aktywów przypadających na certyfikat (107,67 zł wg stanu z 31 grudnia).

Więcej wiadomości kategorii Fundusze