czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Kancelaria Medius skierowała propozycje układowe do sądu

msd | 09 czerwca 2023
Spółka podtrzymała wcześniej zapowiadane 8,25 proc. spadły gotówkowej i konwersję dodatkowych 39 proc. obligacyjnego zadłużenia na nowe akcje.

Znajdujący się w postępowaniu restrukturyzacyjnym windykator skierował do sądu propozycje układowe, w których proponuje niezabezpieczonym i wybranym zabezpieczonym obligatariuszom spłatę 8,25 proc. kapitału w terminie trzech miesięcy od uprawomocnienia układu oraz konwersję dodatkowych 39 proc. wierzytelności na nowe akcje. Ich cena emisyjna ustalona została na 0,5 zł za sztukę. W wyniku konwersji dojdzie zatem do wydania 31,6 mln nowych akcji wobec 14,6 mln obecnie istniejących, co w praktyce oznacza że wierzyciele uzyskają możliwość przejęcia kontroli nad Kancelarią Medius.

„Propozycje układowe zostały przygotowane w oparciu o współpracę z niezależnym doradcą w zakresie analizy poziomu zaspokojenia wierzycieli publicznych w alternatywnym scenariuszu likwidacji, na potrzeby przygotowania testu prywatnego wierzyciela” – wyjaśniła spółka.

Przed kilkoma dniami Kancelaria Medius informowała o zawarciu umowy restrukturyzacyjnej z właścicielami trzech serii zabezpieczonych obligacji. W myśl zawartego porozumienia spółka będzie przekazywać tym obligatariuszom spłaty z portfeli, a część ich wierzytelności zostanie objęta układem na tych samych zasadach, jak w przypadku niezabezpieczonych papierów.

Krakowska spółka przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie w I połowie 2020 r. Chodziło wówczas o sześć serii na około 90 mln zł, w tym pięć z nich to obligacje zabezpieczone. W międzyczasie KME rozliczyła część wierzytelności wobec zabezpieczonych obligatariuszy, a na koniec I kwartału tego roku jej zadłużenie z tytułu papierów dłużnych wynosiło 70,3 mln zł.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium