poniedziałek, 15 lipca 2024

Newsroom

Sąd zatwierdził układ Kancelarii Medius z wierzycielami

msd | 27 czerwca 2024
Windykacyjna spółka zobowiązana będzie spłacić 8,25 proc. kapitału z niezabezpieczonych obligacji w gotówce, a dodatkowe 39 proc. rozliczyć konwersją na nowe akcje.

Podczas czwartkowej rozprawy krakowski sąd zatwierdził układ Kancelarii Medius, w myśl którego spółka spłaci 8,25 proc. zadłużenia w formie gotówkowej oraz ureguluje dodatkowe 39 proc. kapitału poprzez emisję około 30,6 mln nowych akcji (wobec 14,6 mln obecnie istniejących). Przy czym, spłaty te mają dotyczyć obligacji niezabezpieczonych i tych, które nie mają pełnego pokrycia w zabezpieczeniu. 

Do rozpoczęcia wykonywania układu spółka potrzebuje jeszcze uprawomocnienia czwartkowego postanowienia sądu.

Krakowska spółka przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie jeszcze w I połowie 2020 r. Chodziło wówczas o sześć serii na około 90 mln zł, w tym pięć z nich to obligacje zabezpieczone. W międzyczasie KME rozliczyła część wierzytelności wobec zabezpieczonych obligatariuszy. Na koniec 2023 r. wykazywała natomiast 73,4 mln zł zadłużenia z tytułu papierów dłużnych.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium