wtorek, 25 czerwca 2019

Newsroom

KDPW pomoże uporządkować rynek niepublicznych emisji obligacji

partnerem publikacji jest KDPW SA | 10 czerwca 2019
Od 1 lipca wszystkie nowo emitowane niepubliczne obligacje korporacyjne i komunalne zostaną objęte obowiązkiem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. To krok w kierunku zwiększenia przejrzystości rynku i poprawy bezpieczeństwa inwestorów.

Zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów, od 1 lipca wszystkie nowo emitowane obligacje, listy zastawne oraz certyfikaty inwestycyjne będą podlegać obowiązkowi dematerializacji oraz rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. W praktyce nowe przepisy dotyczyć będą emisji niepublicznych, ponieważ instrumenty pochodzące z ofert publicznych już wcześniej były objęte podobnym obowiązkiem dematerializacji i rejestracji w KDPW.

Nowe rozwiązanie ma być jedną z odpowiedzi na kłopoty rynku obligacji korporacyjnych. Zmianom przyświeca bowiem poprawa przejrzystości rynku oraz zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów, szczególnie indywidualnych. Bynajmniej nie są to oczekiwania bezpodstawne. Wszak rynkowa praktyka pokazuje, że wiele z problematycznych obligacji pozostawało w formie dokumentu poza ewidencją KDPW. Od samego obowiązku rejestracji papierów dłużnych kondycja rynku się nie poprawi, przynajmniej nie od razu, ale z pewnością daje to duże szanse na zmniejszenie tzw. „szarej strefy”.

- Warto pamiętać także o drugim aspekcie wprowadzonych zmian, którym jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów – mówi Dariusz Marszałek z KDPW.

Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu.

- Informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia (takie jak np. odsetki z obligacji, wypłaty dochodów z certyfikatów inwestycyjnych), czy terminowo wykupuje papiery wartościowe, będą dostępne publicznie w ramach przygotowywanego przez KDPW systemu. Korzystać z nich będzie mógł każdy zainteresowany – dodaje Dariusz Marszałek.

Jednak by nadchodzące zmiany spełniły pokładane w nich nadzieje, swoje zadania w sposób niezakłócony wypełnić musi też KDPW. W odpowiedzi na oczekiwania uczestników rynku, KDPW uruchamia aplikację, która ma pozwolić na rejestrację obligacji nawet w jeden dzień roboczy. Rozwiązanie to gwarantować ma szybkie, zautomatyzowane, przyjęcie instrumentów finansowych do depozytu.

Rejestracją obligacji w KDPW w imieniu emitentów zajmować się mają natomiast agenci emisji, w których wcielą się domy maklerskie i banki. Na podstawie nowego prawa, w przypadku każdej niepublicznej oferty konieczne będzie powołanie agenta emisji, który dopilnuje, aby emisja przeprowadzona została zgodnie z prawem, a później także zarejestrowana w Krajowym Depozycie.

Nowy sposób rejestracji obligacji w KDPW dostępny będzie także dla papierów dłużnych pochodzących z ofert publicznych. To jednak rozwiązanie dobrowolne, dla tych emitentów, którzy zdecydują się na skorzystanie z usług – nieobowiązkowego w ofercie publicznej – agenta emisji.

Starsze emisje prywatne, zamknięte przed 1 lipca, nie będą podlegać obowiązkowi dematerializacji i rejestracji w KDPW.

Obowiązek dematerializacji instrumentów dłużnych ma też wadę – znikną dokumentowe obligacje, a to tylko nimi w obecnym stanie prawnym można handlować po tym, gdy minie termin wykupu. To jednak powinno poprawić się wraz z nowelizacją ustawy o ofercie publicznej, nad którą toczą się obecnie prace.

Więcej wiadomości kategorii Prawo

 • Niepubliczne emisje obligacji po 1 lipca

  24 czerwca 2019
  W procesie niepublicznych ofert obligacji korporacyjnych i komunalnych pojawi się zupełnie nowy podmiot – agent emisji, który będzie sprawował pieczę nad formalno-prawną stroną emisji i jej rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • KDPW pokaże obligacyjne zadłużenie spółek

  17 czerwca 2019
  Od lipca nie będziemy już zdani wyłącznie na informacje ujawnienie przez emitentów. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych bezpłatnie pokaże zadłużenie spółek wynikające z nieumorzonych obligacji, a także poinformuje o terminowości ich obsługi.
  czytaj więcej
 • Prokuratura bada sprawę Kerdos Group

  07 czerwca 2019
  Jak się dowidzieliśmy, warszawska Prokuratura Okręgowa sprawdza, czy doszło do pokrzywdzenia obligatariuszy – upadłego już – Kerdos Group. W śledztwie jest jednak więcej wątków, a wśród jego inicjatorów jest także Komisja Nadzoru Finansowego.
  czytaj więcej
 • KDPW uspokaja: rynkowi obligacji nie zagraża żaden paraliż

  04 czerwca 2019
  Zdaniem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, obawy o funkcjonowanie rynku obligacji od 1 lipca są nieuzasadnione. KDPW przygotował bowiem rozwiązanie umożliwiające rejestrację obligacji w jeden dzień.
  czytaj więcej

Emisje