wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

KGHM wydłużył okres dostępności największego finansowania

msd | 03 grudnia 2021
Konsorcjum banków przedłużyło spółce okres obowiązywania kredytu odnawialnego z 2025 r. do 2026 r., zmniejszając jego wartość z 1,5 mld USD do 1,438 mld USD.

Na wniosek KGHM, większość wchodzących w skład konsorcjum banków przedłużyło spółce okres obowiązywania niezabezpieczonego kredytu odnawialnego o kolejne 12 miesięcy, do 20 grudnia 2026 r. Jeden z banków nie skorzystał jednak z tej opcji, stąd od grudnia 2025 r. wartość dostępnego dla KGHM finansowania spadnie z 1,5 mld USD do 1,438 mlnd USD.

Jak wyjaśnia spółka, decyzja jednego z członków konsorcjum o nieprzedłużeniu finansowania miała być podyktowana „wewnętrznymi regulacjami uczestnika, dotyczącymi wymogów kapitałowych banku”.

„Przedłużenie okresu obowiązywania umowy stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej m.in. poprzez oparcie struktury finansowania na instrumentach długoterminowych” – podała spółka.

Zawarty w 2019 r. pięcioletni kredyt konsorcjalny przewidywał opcje dwukrotnego przedłużenia o 12 miesięcy, które spółka już wykorzystała.

Niezabezpieczony odnawialny kredyt konsorcjalny to największe finansowanie, z jakiego może korzystać grupa KGHM. Na koniec III kwartału miedziowy koncern praktycznie jednak nie wykazywał żadnego zadłużenia z tytułu tej umowy.

Na koniec września grupa KGHM miała 5,48 mld zł długu netto, który stanowił 0,8x jej 12-miesięcznego skorygowanego zysku EBITDA wobec 1,4x rok wcześniej. Na jej kontach znajdowało się natomiast niespełna 0,5 mld zł gotówki, co było najsłabszym wynikiem od ponad czterech lat.

Na Catalyst notowane są dwie serie zmiennokuponowych obligacji KGHM z terminami spłaty w 2024 r. oraz 2029 r. i łącznej wartości 2 mld zł. Sprzedający wyceniają je kolejno z 3,0 i 3,8 proc. rentowności brutto (przy ostrożnym założeniu, że we wszystkich kolejnych okresach odsetkowych WIBOR wyniesie 2,43 proc.).

Więcej wiadomości o KGHM Polska Miedź S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • KGHM zaktualizował strategię

  17 stycznia 2022
  Miedziowa grupa celuje średnio w 10,2 proc. rentowności kapitału stałego (ROCE), wynika ze strategii do 2030 r. z horyzontem do 2040 r.
  czytaj więcej
 • Grudniowa emisja Kruka debiutuje na Catalyst

  14 stycznia 2022
  Za uplasowane podczas publicznej oferty pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne windykator płaci WIBOR 3M plus 3,4 pkt proc., co daje 5,7 proc. rocznie w pierwszym trzymiesięcznym okresie odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Kolejne obligacje Profbudu na Catalyst

  13 stycznia 2022
  Infinity, spółka stojąca na czele deweloperskiej grupy pod marką Profbud, wprowadziła do obrotu warte 11 mln zł papiery dłużne, które w ubiegłym roku uplasowała podczas oferty publicznej.
  czytaj więcej
 • Trzech inwestorów chce przejąć 66 proc. akcji Develii

  13 stycznia 2022
  Fundusz private equity Metric Capital Partners oraz dwaj Polscy przedsiębiorcy ogłosili wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 295,4 mln akcji Develii. Liczą na zwiększenie skali działalności dewelopera oraz „bardziej efektywne wykorzystanie bilansu spółki”.
  czytaj więcej