niedziela, 26 września 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła aktualizację planu naprawy Banku Pocztowego

msd | 02 czerwca 2021
Zaktualizowany plan naprawy ma uwzględniać skutki pandemii, stratę za 2020 r. oraz nową strategię, wynika z zapowiedzi Banku Pocztowego.

Wobec straty za 2020 r. i braku perspektyw na zysk w 2021 r. od ponad dwóch miesięcy bank realizuje plan naprawy, ale zatwierdzony przez KNF w zupełnie innych okolicznościach, bo w 2018 r. Nowy dokument ma być lepiej dopasowany do obecnych realiów.

„Zatwierdzona aktualizacja planu naprawy odpowiada na wyzwania stojące przed bankiem związane ze zmianą warunków rynkowych wywołanych pandemią Covid-19, wystąpieniem straty bilansowej w 2020 r., a także uwzględnia postanowienia i cele biznesowe zaktualizowanej w grudniu 2020 r. strategii banku na lata 2021-2024” – poinformował Bank Pocztowy.

Ogłoszona pół roku temu strategia przewiduje, że w 2021 r. bank zanotuje 28 mln zł straty. Później wynik ten ma się stopniowo poprawiać, by zakończyć 2024 r. z 40 mln zł zysku netto.

Na koniec ubiegłego roku łączny współczynnik kapitałowy Banku Pocztowego wynosił 17,9 proc., a współczynnik kapitału Tier 1 znajdował się na poziomie 15,4 proc.

Na Catalyst notowana jest jedna seria podporządkowanych obligacji Banku Pocztowego o wartości 50 mln zł i terminie spłaty w czerwcu 2026 r. Lada dzień mija jednak pięć lat od ich emisji, co dawałoby bankowy prawo do przedterminowego wykupu, o ile otrzymałby zgodę KNF na tę operację.

W środę rano papiery BPO0626 kwotowane są na 100,1/100,2 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Niespodziewany zysk Banku Pocztowego w I półroczu

  15 września 2021
  Realizujący program naprawy bank miał 5,5 mln zł zysku netto w I półroczu wobec zaplanowanych 17,1 mln zł straty. Już 38 proc. jego sumy bilansowej stanowią obligacje skarbowe. Nadpłynności towarzyszy nadal niezła sytuacja kapitałowa. Lecz coraz niższą jakość wykazuje kurczący się portfel kredytowy.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy rusza z planem naprawy

  16 marca 2021
  Wobec straty w 2020 r. i braku perspektyw na zysk w 2021 r., bank zdecydował się na wdrożenie planu naprawy. Przystępował do niego z wyższą płynnością i wypłacalnością.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy zamknął ubiegły rok ze stratą

  08 marca 2021
  Bank utworzył dodatkowe 7,8 mln zł rezerwy w poczet wyników IV kwartału, co powoduje, że w sprawozdaniu za 2020 r. wykaże stratę finansową. Jak zapewnia, jego sytuacja płynnościowa i kapitałowa pozostają dobre.
  czytaj więcej
 • Bank Pocztowy otarł się o stratę w 2020 r.

  14 stycznia 2021
  Po dotworzeniu dodatkowych rezerw na tzw. małe TSUE bank zamknął ubiegły rok z ledwie 0,2 mln zł zysku, wynika z opublikowanych szacunków.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst