poniedziałek, 24 lutego 2020

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pekao Banku Hipotecznego

msd | 10 maja 2019
Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt dotyczy programu emisji listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego.

Prospekt Pekao BH został zatwierdzony po niecałych pięciu miesiącach od złożenia.

- Złożony przez Pekao Bank Hipoteczny prospekt dotyczy publicznej oferty i obrotu na rynku regulowanym hipotecznych listów zastawnych (…). Złożony prospekt de facto zastąpi obecny z roku 2010, na podstawie którego Pekao BH emitował listy zastawne do tej pory – informował w styczniu na łamach Obligacje.pl Paweł Rzeźniczak, szef relacji inwestorskich w Pekao.

W ramach wartego 2 mld zł programu emisji z 2010 r. Pekao BH wyemitował do tej pory 18 serii listów zastawnych. Ostatnie z nich uplasował w kwietniu, pozyskując wówczas 50 mln euro.

Jak się dowiedzieliśmy w styczniu, Pekao BH nie wyklucza inwestorów detalicznych z ofert listów zastawnych, przy zastrzeżeniu jednak, że „nie jest to aktywnie targetowana i kluczowa baza inwestorów dla tego typu produktu”.

Emitowane przez Pekao BH listy zastawne agencja Fitch ocenia na A z perspektywą negatywną, co jest ratingiem o oczko wyższym od długoterminowej oceny Polski (A- z perspektywą stabilną w agencjach Fitch i S&P).

Na Catalyst znajduje się 12 serii listów zastawnych Pekao BH, w tym trzy w euro. Do transakcji długiem tym jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje