czwartek, 04 marca 2021

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Pekao Banku Hipotecznego

msd | 15 lutego 2021
Zatwierdzony dokument dotyczy programu publicznych i hipotecznych listów zastawnych, wynika z komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wydane bankowi zielone światło pozwala na prowadzenie publicznych ofert listów zastawnych oraz dopuszczenie ich do obrotu na rynku regulowanym. Termin udostępnienia prospektu do publicznej wiadomości nie został jednak wskazany.

W ubiegłym roku Pekao BH uplasował tylko jedną serię listów zastawnych. Pod koniec maja przydzielił on warte 100 mln zł czteroletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 0,75 pkt proc. Bank regularnie emitował natomiast obligacje z terminami wykupu od kilku miesięcy do dwóch lat.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii listów zastawnych Pekao Banku Hipotecznego, z czego trzy wygasać będą w tym roku – 250 mln zł w marcu, 20 mln euro we wrześniu i 150 mln zł w listopadzie. Do żadnych giełdowych transakcji papierami banku jednak nie dochodzi.

Więcej wiadomości o Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje