piątek, 09 czerwca 2023

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt funduszu Rentier FIZ

msd | 13 czerwca 2022
Na podstawie zatwierdzonego przez nadzór dokumentu fundusz wyspecjalizowany w długu prywatnym będzie mógł pozyskiwać środki od inwestorów w trybie oferty publicznej, co kilkukrotnie robił już w poprzednich miesiącach.

Nowy prospekt emisyjny Funduszu Długu Korporacyjnego Rentier FIZ zezwala na wyemitowanie do 12 serii certyfikatów oraz dopuszczenie ich do obrotu na GPW. Ważność dokumentu to 12 miesięcy, co oznacza, że fundusz będzie miał możliwość niemal nieprzerwanego pozyskiwania środków od inwestorów w trybie oferty publicznej.

Poprzedni prospekt Rentiera wygasł w marcu tego roku. Na jego podstawie fundusz wyemitował osiem serii certyfikatów, pozyskując w ten sposób 24,2 mln zł. Od kolejnych ofert oczekuje jednak lepszego rezultatu, wynika z opublikowanych w lutym na łamach Obligacje.pl zapowiedzi Pawła Homińskiego, prezesa Noble Funds TFI, które współzarządza funduszem razem z CVI DM.

Według ostatniej wyceny, datowanej na 20 maja, FDK Rentier FIZ miał 96,6 mln zł aktywów netto. Jego roczna stopa zwrotu to minus 1,36 proc. na tle średniej dla polskich funduszy obligacji wynoszącej minus 3,79 proc.

Wyemitowane dotychczas certyfikaty Rentiera notowane są na GPW, gdzie w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży kwotowane są na 103,8/105,3 zł przy ostatniej statutowej wycenie na poziomie 104,74 zł.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze