wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Kolejne miliony trafiły do funduszy obligacji firm

Emil Szweda, Obligacje.pl | 19 października 2021
We wrześniu fundusze obligacji korporacyjnych pozyskały 253 mln zł aktywów – wynika z naszych obliczeń. To jedyna grupa funduszy dłużnych, która pozyskuje środki.

Ze względu na wyprzedaż obligacji skarbowych, która w październiku jeszcze przybrała na sile, inwestorzy boją się funduszy dłużnych i wycofują z nich środki, ale fundusze obligacji korporacyjnych mogą być beneficjentami całej sytuacji. Ich portfele średnio w 50 proc. wypełniają obligacje o oprocentowaniu opartym o WIBOR, który wzrósł od końca sierpnia o blisko 50 pkt bazowych. Nie można się dziwić, że właśnie ta grupa funduszy pozyskuje aktywa kosztem funduszy skarbowych. We wrześniu wzrost sięgnął 253 mln zł, co oznacza przyrost o 1,6 proc. w skali miesiąca, ale od początku roku jest to już prawie 2,1 mld zł (15,2 proc.), a w skali dwunastu miesięcy aktywa funduszy wzrosły o 28,7 proc. (3,5 mld zł).

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_wrzesień 2021

Zaskakiwać mogą jednak wybory dokonywane przez inwestorów. We wrześniu prawie 180 mln zł aktywów pozyskały fundusze Santandera, które wprawdzie w niewielkim stopniu zaciągnęły ryzyko stopy procentowej, ale blisko połowę aktywów ulokowały w obligacjach zagranicznych emitentów, a więc w papierach zazwyczaj o stałym oprocentowaniu. Taka strategia daje wprawdzie ochronę przed skutkami przeceny krajowych obligacji skarbowych, ale nie przed globalnym ryzykiem stopy procentowej i tylko w niewielkim stopniu portfele funduszy korzystają na wzroście stawek WIBOR.

Prawie 80 mln zł pozyskały natomiast fundusze Generali, które maja największy udział papierów indeksowanych stawkami WIBOR w aktywach (ponad 80 proc.), a o 83 mln zł wzrosły aktywa BNP, który w papierach opartych o WIBOR ulokował 67 proc. aktywów. Ale już Quercus stracił 43 mln zł, choć także on ma 67 proc. aktywów w WIBORowych obligacjach.

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_wrzesień 2021

Więcej wiadomości kategorii Fundusze