czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Kolejne zatrzymania w aferze GetBacku

msd | 04 lipca 2018
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w środę rano pięć kolejnych osób, w tym trzech byłych członków zarządu windykacyjnej spółki.

Wśród zatrzymanych znalezła się Bożena S., która jeszcze do 27 czerwca pełniła funkcję członka zarządu. Ponadto funkcjonariusze CBA zatrzymali też Annę P. oraz Marka P., odpowiednią wiceprezes oraz członka zarządu, którzy zrezygnowali z pełnionych funkcji w kwietniu. Na polecenie prokuratora zatrzymano także Dariusza S., brata Bożeny S., oraz Kingę M.-J., która w styczniu podpisała pozorną umowę z przedstawicielami zarządu GetBacku.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze CBA dokonują przeszukań pomieszczeń zajmowanych przez zatrzymanych, w tym miejsca ich zamieszkania oraz świadczenia pracy. Czynności te mają na celu zabezpieczenie dowodów mających istotne znaczenie dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności sprawy – informuje Prokuratura Krajowa.

Zatrzymani mają usłyszeć zarzuty jeszcze w środę. Anna P., była wiceprezes, podejrzana jest o podanie nieprawdy w raporcie giełdowym z 16 kwietnia (chodzi o komunikat nt. negocjacji finansowania z PFR i PKO BP), dokonanie manipulacji instrumentami finansowymi oraz wyrządzenie spółce szkody na co najmniej 7,3 mln zł. Chodzić ma o pozorną umowę „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”. O ten ostatni czyn podejrzani są także Bożena S. oraz Marek P. Dodatkowo, Bożenie S. zarzuca się wyrządzenie szkody na 2,02 mln zł w związku z przelewem środków na rachunek brata, Dariusza S., który także usłyszy zarzuty.

Bożena S. wyrządziła GetBack S.A. szkodę, poprzez nadużycie swoich uprawnień i polecenie podległym pracownikom dokonanie bez żadnego tytułu prawnego przelewu w wysokości 2 milionów 20 tysięcy złotych z rachunku spółki na rachunek swojego brata Dariusza S. Zarzuca się jej także posłużenie się podrobionymi uprzednio dokumentami żądania wcześniejszego wykupu obligacji GetBack S.A. – podała prokuratura.

Natomiast zarzuty dla Kingi M.-J. dotyczyć mają pozornej umowy z GetBackiem. Jej kwota to prawie 3,3 mln zł i zawiera się w 7,3 mln zł szkód zarzucanych byłym członkom zarządu, którzy mieli działać w porozumienia z Konradem K., byłym prezesem spółki. Aktualnie przebywa on w areszcie.

Łącznie w toku śledztwa zatrzymano dotychczas dziewięć osób. Najpierw, 16 czerwca zatrzymano bowiem Konrada K., byłego prezesa, oraz Piotra B., przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z byłym prezesem windykacyjnej spółki. Później zaś 26 czerwca zatrzymana została Katarzyna M., była dyrektora biura zarządu GetBacku, oraz Szczepan D.-M., prezes Polskiego Domu Maklerskiego.

Zatrzymane w czerwcu osoby przebywają w areszcie. Decyzja o środkach zapobiegawczych wobec osób zatrzymanych w środę rano jeszcze nie zapadła.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje