środa, 29 maja 2024

Newsroom

Kolejny miesiąc wysokich umorzeń w Stabilnym Funduszu OK

msd | 04 października 2022
Inwestorzy Stabilnego Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ zgłosili mu do wykupu certyfikaty o wartości 73,3 mln zł. Ten ponownie skorzystał ze statutowego ograniczenia, realizując umorzenia na 11,9 mln zł.

W sierpniowo-wrześniowym okienku inwestorzy przedstawili funduszowi ponad 61,3 tys. certyfikatów reprezentujących 92,5 proc. jego aktywów. Innymi słowy, klienci chcieli wycofania 73,3 mln zł z wszystkich 79,3 mln zł znajdujących się w zarządzanym portfelu. Podobnie jak w dwóch poprzednich miesiącach, SFOK FIZ skorzystał jednak z zapisanego w statucie bezpiecznika, który pozwala ograniczyć realizowane umorzenia do 15 proc. aktywów netto. Tym samym 30 września wypłacił on inwestorom 11,9 mln zł wobec 14 mln zł w sierpniu i 16,3 mln zł w lipcu. 

W skierowanym do uczestników komunikacie fundusz poinformował, że redukcja otrzymanych umorzeń pozwoliła mu utrzymać dodatnią stopę zwrotu (0,2 proc. w skali miesiąca). W domyśle – uniknąć wyprzedaży obligacji powodującej załamanie wyceny.

Ponadto, fundusz poinformował też o zawarciu z ING Bankiem kolejnego porozumienia w sprawie przedłużenia terminu wypowiedzenia umowy o wykonywanie umowy depozytariusza. Tym razem do 16 stycznia 2023 r., co ma pozwolić na płynną zmianę podmiotu świadczącego tę usługę na rzecz funduszu (aktualnie oczekuje on na zgodę KNF w tej kwestii).

Tak wysokie umorzenia w Stabilnym Funduszu Obligacji Korporacyjnych FIZ to niezmiennie pokłosie konfliktu pomiędzy MM Prime TFI a Michael/Ström DM, byłym zarządzającym funduszem, któremu Towarzystwo wypowiedziało umowę.

Więcej wiadomości kategorii Fundusze