poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Kolejny wzrost sprzedaży detalicznych obligacji skarbowych

msd | 05 lipca 2019
Czerwcowa sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekroczyła 1,5 mld zł, wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w mediach społecznościowych.

Popyt na papiery skarbowe wśród indywidualnych inwestorów wzrósł czwarty miesiąc z rzędu, a według resortu finansów był on także najwyższy w tej dekadzie. Po sześciu miesiącach tego roku sprzedaż obligacji oszczędnościowych przekraczała natomiast 7 mld zł wobec 5,8 mld zł w połowie ubiegłego roku i 12,7 mld zł w całym 2018 r.

MF na razie nie ujawnia wysokości popytu na poszczególne serie obligacji. Niemniej czerwcowy wzrost zainteresowania skarbowym długiem wśród detalicznych inwestorów miał prawdopodobnie związek z ponowieniem oferty obligacji premiowych oraz rosnącą od początku roku dynamiką inflacji. 

W lipcu resort finansów nie zmienił warunków oferowanych obligacji, za wyjątkiem wycofania obligacji premiowych (emisja miała charakter jednorazowy). Stałokuponowe trzymiesięczne i dwuletnie papiery wciąż są wiec oprocentowane kolejno na 1,5 proc. oraz 2,1 proc. w skali roku. Wysokość kuponu od obligacji trzyletnich wynosi 2,2 proc. rocznie w pierwszym sześciomiesięcznym okresie odsetkowym, później zaś będzie on równy stopie WIBOR 6M. Indeksowane inflacją papiery cztero- i dziesięcioletnie oprocentowane są w pierwszym roku odpowiednio na 2,4 proc. oraz 2,7 proc., a w kolejnych latach wysokość odsetek zależeć będzie od inflacji powiększonej o 1,25 pkt proc. oraz 1,5 pkt proc. marży. 

Natomiast najwyższe kupony oferują sześcio- i 12-letnie obligacje rodzinne (2,8 proc. i 3,2 proc., a później CPI plus odpowiednio 1,75 pkt proc. oraz 2,0 pkt proc. marży), które lada moment – wraz z wejściem 500+ na pierwsze dziecko – w końcu mają szansę nieco bardziej zyskać na popularności.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje