sobota, 19 września 2020

Newsroom

Kruk kupi mniej wierzytelności z październikowego przetargu

msd | 10 grudnia 2019
Windykator kupi wierzytelności warte nominalnie około 781 mln zł, mimo, że wartość wygranego przetargu sięgała prawie 1,4 mld zł.

Kruk dostał informację o zgodzie zarządu – niewymienionego z nazwy – banku w zakresie zawarcia umowy cesji wierzytelności portfeli o łącznej wartości nominalnej 781 mln zł. 

W październiku windykator informował o wygraniu przetargu na około 1,4 mld zł, ale część transakcji nie zostanie zrealizowana. 

(…) Bank poinformował o odstąpieniu od sprzedaży wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ok. 604 mln zł, w tym wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, w tym denominowanych w EUR, CHF oraz USD – napisano w komunikacie Kruka.

Po trzech pierwszych kwartałach tego roku Kruk raportował 392 mln zł nakładów na wierzytelności (spadek o 63 proc. r/r), za co nabył pakiety warte nominalnie 4,02 mld zł. 

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Najdłuższe złotowe serie z terminami spłaty w latach 2023-2025 rynek wycenia z 5,0-5,4 proc. rentowności brutto. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje