wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Kruk podnosi wartość emisji obligacji - poprawiona

msd | 12 czerwca 2019
Windykacyjna spółka zwiększyła prywatną emisję sześcioletnich niezabezpieczonych obligacji serii AH1 z 35 mln zł do 50 mln zł.

Informacja skorygowana o wartość emisji, która wyniesie 50 mln zł (a nie 60 mln zł jak podaliśmy pierwotnie).

O zamiarze przeprowadzenia prywatnej emisji Kruk informowała na początku czerwca. Spółka wskazała wówczas, że zostanie zamknięta do 31 lipca.

Windykator na razie nie ujawnia wysokości kuponu.

W poprzedniej niepublicznej emisji Kruk oferował WIBOR 3M plus 4 pkt proc., także za sześcioletni dług. Wartą 115 mln zł ofertę obejmowali inwestorzy instytucjonalni.

W giełdowym obrocie znajduje się 21 serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery – KRU0325 – rynek wycenia z 5,35 proc. rentowności. Trzy krótsze emisje z terminami spłaty w latach 2023-2024 notowane są w okolicach 5,1 proc. rentowności.

Aktualnie w KNF na zatwierdzenie czeka prospekt emisyjny Kruka dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 700 mln zł.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje