niedziela, 21 lipca 2019

Newsroom

Kruk złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie obligacyjnego prospektu

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 27 marca 2019
Prospekt dotyczy przyjętego 11 marca programu publicznych emisji o wartości 700 mln zł. Dokument wpłynął do nadzoru 19 marca, ale KNF poinformowała o nim dopiero we wtorek wieczorem.

Przyjęty ponad dwa tygodnie temu szósty już program publicznych emisji obligacji Kruka ma rekordową wartość. Jak jednak zwracaliśmy uwagę, jest mało prawdopodobne, aby windykator chciał zebrać od inwestorów aż 700 mln zł. Dość wspomnieć, że z dwóch wcześniejszych programów, po 500 mln zł każdy, Kruk pozyskał łącznie 95 mln zł. Po raz ostatni pełną kwotę z ustanowionego programu windykator pozyskał w latach 2016-2017, gdy uplasował 300 mln zł w czterech emisjach wchodzących w skład III programu.

Do ewentualnych ofert publicznych Kruka przyjdzie jeszcze poczekać, co najmniej do czasu zatwierdzenia prospektu przez KNF. Ostatni program spółka bowiem wygasiła 11 marca, czyli nieco ponad miesiąc przed upływem terminu ważności poprzedniego prospektu.

Trzy poprzednie postępowania prospektowe Kruka przed KNF trwały od 35 do 103 dni, przy czym najdłuższe było to ostatnie, z początku 2018 r.

W ostatni poniedziałek Kruk poinformował natomiast o zamiarze emisji obligacji do 115 mln zł, ale w trybie oferty niepublicznej. Spółka zaoferuje inwestorom – najpewniej instytucjonalnym – sześcioletni niezabezpieczony dług, którego oprocentowania jeszcze nie ujawniono. Poprzednim razem, w październiku, gdy windykator oferował obligacje inwestorom instytucjonalnym (35 mln zł), wysokość kuponu ustalono na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży, ale przy pięcioletnim okresie spłaty. Te same warunki Kruk oferował w kierowanej do inwestorów detalicznych emisji publicznej, którą przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego.

Na Catalyst notowanych jest 21 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery, zapadające w latach 2023-2024, rynek wycenia w okolicach 5,1-5,2 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje