niedziela, 26 stycznia 2020

Newsroom

Kruk zredukował zapisy o 55,1 proc., zapowiada kolejne emisje

msd | 02 września 2019
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji windykacyjnej spółki inwestorzy złożyli zapisy o wartości 55,7 mln zł.

Podczas trwającej ponad dwa tygodnie subskrypcji po dług Kruka zgłosiło się 898 inwestorów, którzy złożyli łącznie 1061 zapisów. Średnia wartość zapisu sięgnęła więc 52,5 tys. zł (62,1 tys. zł w przeliczeniu na inwestora).

Ostatecznie papiery Kruka trafiły do 880 inwestorów.

 - Dla tych inwestorów, których zmartwiła redukcja zapisów o 55 proc. mam dobrą wiadomość - to była dopiero pierwsza emisja pod nowym prospektem i z pewnością będą kolejne. Kruk chce rozwijać swoją działalność wspierając się emisjami i odbudowywać przy tym rynek obligacji. Dla Kruka, inwestorzy indywidualni są bardzo ważni - powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka cytowany w komunikacie prasowym.

Warta 25 mln zł oferta obligacji serii AJ1 została przeprowadzona w ramach programu o wartości 700 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt na początku lipca.

Za pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne Kruk proponował inwestorom WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży, czyli tyle samo, co w dwóch poprzednich emisjach kierowanych do inwestorów indywidualnych, zamkniętych w lutym tego roku i listopadzie ubiegłego roku.

Na Catalyst notowanych jest 20 serii obligacji Kruka, w tym dwie w euro. Najdłuższy złotowy dług windykatora z terminami spłaty w latach 2023-2025 wyceniany jest na 5,1-5,3 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje