czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Kurator nie poprze propozycji układowych GetBacku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 08 listopada 2018
Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy windykacyjnej spółki, oświadczył, że nie zagłosuje za propozycjami windykatora. Czeka na ruch nadzorcy sądowego.

- Kurator oświadcza tak jak poprzednio, że nie będzie głosował za propozycjami dłużnika i obecnie czeka na propozycje nadzorcy sądowego, które będą, jak zakłada, zawierały postulaty rady wierzycieli i kuratora – napisał Kamil Hajduk.

Postulaty rady wierzycieli to, jak wynika z jej środowych uchwał, spłata niezabezpieczonych obligatariuszy w co najmniej 35 proc., jeśli doszłoby do sprzedaży aktywów szwedzkiemu Hoistowi. Tymczasem spółka oferuje wierzycielom 23,1 proc. i to przy założeniu, że uda jej się także odzyskać jakieś pieniądze z roszczeń związanych z nierynkowymi transakcjami, czy wręcz defraudacjami.

- Kurator zaznacza, że złożone oferty w tym Hoist Finance są zdecydowanie gorsze niż te, na podstawie których rekomendował na zgromadzeniu wierzycieli rozważenie opcji sprzedaży majątku jako lepszej niż kontynuacji działalności gospodarczej dłużnika. Kurator uważa, że oferta sprzedaży aktywów powinna być na tyle wysoka, aby dać możliwość zaspokojenia obligatariuszy niezabezpieczonych na zdecydowanie wyższym poziomie z tytułu tylko uzyskanej ceny ze sprzedaży aktywów (tzw. szybka spłata jednorazowa) – poinformował kurator.

Kamil Hajduk, jak napisał, dopuszcza też ewentualność, że GetBack będzie kontynuował działalność operacyjną, a proces sprzedaży będzie prowadzony „przez kontrolowany przez wierzycieli zarząd i po restrukturyzacji dłużnika”.

Wcześniej kurator obligatariuszy informował też, że nie poprze także propozycji układowych GetBacku, które zakładają dalszą działalność operacyjną spółki. Kurator skłaniał się wówczas do propozycji rady wierzycieli, która oferuje wyższy stopień zaspokojenia, choć – zdaniem zarządu spółki – jest on nierealny. To o tyle istotne, że kurator reprezentuje około 80 proc. ogółu wierzycieli GetBacku.

Za warte ponad 1,3 mld zł aktywa Hoist, który ma wyłączność na negocjacje, zaoferował GetBackowi ponad 1 mld zł. Na potwierdzenie swoich zamiarów szwedzki windykator wpłacił 30 mln zł zaliczki, lecz nie do depozytu sądowego, jak chciał tego sąd, a do depozytu u notariusza.

Skuteczność wpłaty kwoty 30 mln zł na konto notariusza, a nie na konto depozytowe tutejszego sądu oceni sędzia-komisarz – poinformowano nas we wrocławskim sądzie.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje