sobota, 19 września 2020

Newsroom

Kurator obligatariuszy GetBacku szykuje zmiany w radzie wierzycieli

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 lipca 2019
Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBacku, zamierza zrewidować poparcie dla członków rady wierzycieli. Prawdopodobna wydaje się więc zmiana na stanowisku przewodniczącego.

W maju 2018 r., gdy ruszało przyspieszone postępowanie układowe GetBacku, kurator obligatariuszy wskazał czterech z pięciu członków utworzonej wówczas rady wierzycieli. Z biegiem czasu dwóch z nich jednak zrezygnowało i zostało zastąpionych innymi osobami, niewskazanymi przez kuratora. Kamil Hajduk chce więc na nowo wskazać część członków rady wierzycieli, choć teraz, reprezentując 65,8 proc. wierzytelności, może to zrobić w stosunku do trzech, a nie czterech osób.

- Do sądu wpłynęło zażalenie na postanowienie zatwierdzające układ, co zdecydowanie oddala w czasie ewentualność uprawomocnienia się tego postanowienia i wejścia w życie układu, w tym biegu terminów spłat i zabezpieczenia majątku zastawem na rzecz obligatariuszy niezabezpieczonych. Wydłuża się jednocześnie czas funkcjonowania organów postępowania, w tym rady wierzycieli – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy GetBacku.

Celem wyłonienia trzech członków rady wierzycieli kurator ponownie przeprowadzi prawybory, jak w ubiegłym roku. Wierzyciele GetBacku mogą w nich głosować na swoich kandydatów do 25 lipca, zaś wyniki zostaną opublikowane 31 lipca. Po ich ogłoszeniu kurator zamierza złożyć wniosek do sędziego-komisarza o wprowadzenie zmian w składzie rady wierzycieli.

- Nowe wybory jednoznacznie rozwiążą kwestię wskazań kuratora, uzupełnią jedno miejsce z parytetu kuratora oraz przetestują poparcie dla obecnych członków rady wierzycieli – wyjaśnia Kamil Hajduk.

„Test poparcia” dla obecnych członków rady to prawdopodobnie nic innego, jak odpowiedź kuratora na głosy wierzycieli niezadowolonych z postawy wybranego przez nich do rady Radosława Barczyńskiego. Obecnie przewodniczenie radzie wierzycieli dzieli też z funkcją przewodniczącego rady nadzorczej GetBacku. Część niezabezpieczonych obligatariuszy windykatora ma żal do szefa rady wierzycieli między innymi o to, że forsował brak konwersji części długu na akcje.

Układ, w którym niezabezpieczeni obligatariusze GetBacku otrzymają 25 proc. należności głównej w ciągu około ośmiu lat, przyjęto w styczniu i zatwierdzono 6 czerwca. Do jego uprawomocnienia konieczne będzie jednak rozpatrzenie zażaleń na postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje