sobota, 25 maja 2019

Newsroom

Kurator obligatariuszy GetBacku wskazał kandydatów do rady wierzycieli

msd | 08 czerwca 2018
Wartymi 683 mln zł głosami kurator wybrał czterech kandydatów do zgłoszenia sędziemu-komisarzowi. Nie ma wśród nich Konrada Kąkolewskiego.

Największe poparcie, z wartością głosów 247 mln zł (350 głosów), uzyskał Artur Kłoczko, który w radzie wierzycieli miałby reprezentować między innymi klientów Michael/Ström DM. Radosław Berczyński, przedstawiciel jednej z samoorganizujących się grup obligatariuszy, otrzymał 625 głosów wartych 226 mln zł. Natomiast przedstawiciel innej grupy obligatariuszy zebrał 176 głosów o wartości 41 mln zł. Na liście kandydatów znalazł się też Q1 FIZ (169 mln zł z dziewięciu głosów), czyli fundusz powiązany z Sebastianem Buczkiem, prezesem Quercus TFI.

Kurator zobowiązał się przedstawić sędziemu-komisarzowi te cztery kandydatury do pięcioosobowej rady wierzycieli. Docelowo obligatariusze mieliby w niej mieć właśnie czterech przedstawicieli, co miałoby odpowiadać strukturze długów GetBacku.

Wśród osób, które zabiegały o uczestnictwo w radzie wierzycieli, był także Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku, którego odwołano w kwietniu. Ostatecznie nie zdołał on jednak namówić wystarczająco dużo wierzycieli spółki, którą do niedawna kierował.

- Piątym kandydatem, którego popierali obligatariusze był pan Konrad Kąkolewski, który otrzymał 42 głosy o łącznej wartości 24 mln zł. Poza wymienionymi pojawiły się pojedyncze głosy na innych kandydatów – poinformował Kamil Hajduk, kurator obligatariuszy, na swojej stronie internetowej.

Ostateczna decyzja dotycząca składu rady wierzycieli należeć będzie do sędziego-komisarza. Zbieranie głosów przez kuratora miało na razie charakter „prawyborów”.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje