środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

LC Corp na razie nie sprzeda biurowców

msd | 04 grudnia 2018
W związku z „niemożliwością akceptacji warunków transakcji zaproponowanych przez potencjalnego kupującego” deweloper odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży czterech biurowców.

LC Corp przekazał potencjalnemu kupującemu oświadczenie o zakończeniu negocjacji i wygaśnięciu wyłączności na prowadzenie rozmów.

Ponad miesiąc temu deweloper informował o zawarciu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży czterech budynków biurowych - warszawskich Wola Center oraz Wola Retro, a także wrocławskiego Retro Office House i katowickiego Silesia Star. Łączną cenę nieruchomości w ramach potencjalnej transakcji ustalono wówczas na 275 mln euro.

LC Corp zapewnia jednak, że zakończenie negocjacji nie wiąże się z całkowitym odstąpieniem od zamiaru sprzedaży części inwestycyjnego portfela.

Spółka będzie kontynuowała proces sprzedaży wskazanych nieruchomości, podejmując odpowiednie działania na rynku w tym zakresie – poinformował deweloper.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji LC Corp z terminami spłaty od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r. Do transakcji długiem dewelopera dochodzi rzadko lub wcale.

Więcej wiadomości o LC Corp S.A.

 • Wciąż wysoka płynność LC Corp

  19 listopada 2018
  Pomimo wypłaty dywidendy wrocławski deweloper utrzymał saldo gotówki na poziomie bliskim 0,5 mld zł. To wystarczająco dużo, żeby pokryć wszystkie krótkoterminowe zobowiązania pomniejszone o zaliczki otrzymane od nabywców mieszkań.
  czytaj więcej
 • LC Corp chce sprzedać cztery biurowce

  31 października 2018
  Deweloper zawarł list intencyjny w sprawie sprzedaży czterech biurowców, w tym warszawskiego Wola Center. Łączną cenę sprzedaży ustalono na 275 mln euro, czyli dwukrotnie powyżej wyceny bilansowej projektów z końca I półrocza.
  czytaj więcej
 • LC Corp wyemitował dwie serie obligacji

  19 października 2018
  Deweloper uplasował dwu- i czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 100 mln zł w ramach uchwalonego na początku miesiąca programu emisji do 400 mln zł.
  czytaj więcej
 • Słabszy sprzedażowo kwartał w wykonaniu deweloperów z rynku Catalyst – raport DM Navigator

  12 października 2018
  W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. analizowani w raporcie deweloperzy osiągnęli wolumen kontraktacji na poziomie 17 213 lokali w porównaniu z 18 661 w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza spadek o blisko 8 proc. Dynamika sprzedaży widocznie spadła, jednakże warto podkreślić, że okresem odniesienia do tegorocznych danych jest rekordowy pod względem zakontraktowanych mieszkań 2017 rok.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje