czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

LC Corp na razie nie sprzeda biurowców

msd | 04 grudnia 2018
W związku z „niemożliwością akceptacji warunków transakcji zaproponowanych przez potencjalnego kupującego” deweloper odstąpił od dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży czterech biurowców.

LC Corp przekazał potencjalnemu kupującemu oświadczenie o zakończeniu negocjacji i wygaśnięciu wyłączności na prowadzenie rozmów.

Ponad miesiąc temu deweloper informował o zawarciu listu intencyjnego w sprawie sprzedaży czterech budynków biurowych - warszawskich Wola Center oraz Wola Retro, a także wrocławskiego Retro Office House i katowickiego Silesia Star. Łączną cenę nieruchomości w ramach potencjalnej transakcji ustalono wówczas na 275 mln euro.

LC Corp zapewnia jednak, że zakończenie negocjacji nie wiąże się z całkowitym odstąpieniem od zamiaru sprzedaży części inwestycyjnego portfela.

Spółka będzie kontynuowała proces sprzedaży wskazanych nieruchomości, podejmując odpowiednie działania na rynku w tym zakresie – poinformował deweloper.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji LC Corp z terminami spłaty od czerwca 2019 r. do czerwca 2022 r. Do transakcji długiem dewelopera dochodzi rzadko lub wcale.

Więcej wiadomości o LC Corp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje