środa, 27 maja 2020

Newsroom

Lekki spadek aktywów funduszy obligacji korporacyjnych

ben | 15 lipca 2019
Wartość aktywów netto zarządzanych przez fundusze polskich obligacji korporacyjnych po raz pierwszy w tym roku zmalała w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Na koniec czerwca wartość aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych zaliczanych do kategorii polskich obligacji korporacyjnych, wyniosła blisko 15,239 mld zł i była o 30,53 mln zł (-0,2 proc.) niższa niż miesiąc wcześniej.

Wartość aktywów netto funduszy polskich obligacji korporacyjnych_czerwiec 2019

Należy jednak zaznaczyć, że do chwili publikacji tego tekstu, tj. do godz. 10:40 15 czerwca, informacji o WAN zarządzanych przez siebie funduszy (Agio Kapitał i Agio Kapitał Plus FIO) nie podało AGIO TFI. W obliczeniach uwzględniliśmy więc stan na koniec maja br. Z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że aktywa przynajmniej tego pierwszego były na koniec czerwca niższe niż miesiąc wcześniej, co powinno wynikać z faktu całkowitego jednorazowego odpisu aktualizacyjnego obligacji ZM Henryk Kania, znajdujących się w jego portfelu. Miało to miejsce na początku czerwca, a wartość jednostki uczestnictwa spadła w jeden dzień o 2,78 proc., „zjadając” zyski z ostatnich 14 miesięcy. Opisywaliśmy to w osobnym artykule.

Z pozostałych 22 funduszy z tej kategorii, tylko siedem zanotowało wzrost WAN, z czego największy fundusze zarządzane przez Santander TFI – Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (+134,3 mln zł, +3,9 proc.) i Santander Obligacji Korporacyjnych (+49,16 mln zł, +2 proc.). Po raz pierwszy od stycznia br. wzrost zanotował też Quercus Ochrony Kapitału (+36,58 mln zł, +3,2 proc.).

Natomiast największy spadek WAN dotknął funduszy Union Investment TFI – UniOszczędnościowy (-87,1 mln zł, -5,1 proc.) i UniProfit Plus (-70,69 mln zł, -5,7 proc.).

Wartość aktywów netto poszczególnych funduszy_czerwiec 2019

Więcej wiadomości kategorii Fundusze

Emisje