czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Liczba upadłości i restrukturyzacji zanotowała 4,5-proc. wzrost w 2019 roku

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 02 stycznia 2020
Sądy wydały 1019 postanowień o upadłości i restrukturyzacji w 2019 r. wobec 975 rok wcześniej, wynika z danych Coface, firmy ubezpieczającej należności, która prognozuje przyspieszenie dynamiki wzrostu tych postępowań w 2020 roku.

Ponad połowę wydanych w ubiegłym roku postanowień wobec bankrutujących lub zagrożonych bankructwem przedsiębiorstw stanowiły upadłości. Po 3-proc. wzroście rok do roku, podliczono je na 574. Pozostałe 445 to postępowania restrukturyzacyjne, których przybyło o 7 proc. r/r, wynika z danych Coface na 27 grudnia (ostateczne dane mogą jeszcze ulec zmianie).

Wśród postępowań restrukturyzacyjnych, wprowadzonych do krajowego porządku prawnego z początkiem 2016 r., wciąż największą popularnością cieszą się przyspieszone postępowania układowe. Ich liczba wzrosła o 15 proc. r/r do 298 w 2019 r.

– Spowolnienie gospodarcze znajduje potwierdzenie zwłaszcza w danych za drugą połowę 2019 r., a pogorszenie koniunktury dość szybko wpłynęło na wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji biznesu w Polsce. Podczas gdy jeszcze w pierwszej połowie 2019 r. odnotowano zbliżoną liczbę postanowień do roku ubiegłego to drugie półrocze przyniosło już ich 9-proc. wzrost – powiedział Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface w Europie Centralnej, cytowany w komunikacie prasowym.

Według Coface, najszybciej w ubiegłym roku rosła liczba upadłości i restrukturyzacji w rolnictwie i transporcie (przyrost kolejno o 38 i 30 proc. r/r). W handlu obserwowano 8-proc. wzrost, zaś na przeciwległym biegunie była produkcja i budownictwo, w których liczba upadłości i restrukturyzacji zmniejszyła się odpowiednio o 2 i 13 proc. r/r.

– Rok 2020 będzie trudniejszy dla polskiej gospodarki niż lata ubiegłe, co także znajdzie odzwierciedlenie w większej liczbie upadłości i restrukturyzacji. Prognoza Coface zakłada, że wzrost gospodarczy Polski sięgnie 3,3 proc., a upadłości i restrukturyzacje wzrosną o 6 proc. w 2020 r. Po skokowym zwiększeniu wykorzystania restrukturyzacji w poprzednich latach, ich liczba będzie się stabilizować pozostając na zbliżonym do obecnego udziału, czyli 44 proc. w łącznej liczbie postanowień – prognozuje Grzegorz Sielewicz.

Według Coface problem upadłości i restrukturyzacji dotyczy głównie firm średnich i małych. Ze statystyk firmy (obejmujących tylko część rynku) wynika, że najczęściej są to przedsiębiorstwa o obrotach pomiędzy 5 a 50 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje