piątek, 17 sierpnia 2018

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 24 maja 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2018.

W I kw. 2018 r. Lokum Deweloper sprzedał 304 lokale, co przełożyło się na wysoką dynamikę sprzedaży grupy (+160 proc. r/r). Łączna liczba lokali objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi wyniosła 485 mieszkań, co oznacza 28-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. Wyniki sprzedażowe pierwszego kwartału pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację celu sprzedażowego na 2018 r., który ponownie wynosi 1000 lokali.

Liczba lokali rozpoznanych w wyniku finansowym grupy w I kw. 2018 r. wyniosła 18 mieszkań (+20 proc. r/r). Niska liczba rozpoznań w I kw. wynika z harmonogramu realizacji projektów grupy, który zakłada przekazywanie lokali głównie w III i IV kwartale 2018 r. Warto podkreślić również wysoką kontrakcję lokali w zakresie potencjału rozpoznań na 2018 r. – 75 proc. (728 lokali z 973 możliwych do rozpoznania) oraz 51 proc. na 2019 r. (419 lokali z 820 możliwych). Poziom wyprzedania potencjału rozpoznań pozwala z optymizmem patrzeć na wyniki grupy w kolejnych latach.

Grupa konsekwentnie umacnia swoją pozycję na dwóch strategicznych dla siebie rynkach – wrocławskim i krakowskim. Na 31 marca 2018 r. Lokum posiadał 1400 lokali w realizacji we Wrocławiu i 360 lokali w Krakowie. Łączna liczba mieszkań w przygotowaniu w I kw. 2018 r. wyniosła 7046. Znacząca liczba lokali w przygotowaniu pozwoli na uzupełnienie oferty grupy Lokum, co powinno przełożyć się na wyniki sprzedażowe Lokum Deweloper w przyszłych okresach.

Grupa prowadzi prace związane z rozwojem banku ziemi. W I kw. 2018 r. Lokum Deweloper nabył 4,2 ha gruntów we Wrocławiu oraz 1,7 ha w Krakowie. Łączny koszt nabycia ziemi wyniósł 59,8 mln zł. Zrealizowane transakcje umożliwią grupie realizację budowy 1083 lokali.

Stan zadłużenia grupy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych nie uległ zmianie w I kw. 2018 r. Grupa posiada obecnie dwie notowane serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, których wykup przypada na 2020 r. (seria D ) i 2021 r. (seria E).

Pobierz cały raport (PDF, 478 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

 • Mniej gotówki w kasie Lokum Deweloper

  08 sierpnia 2018
  Saldo środków pieniężnych wrocławskiego dewelopera spadło na koniec czerwca do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. Wypływ gotówki oznaczał także solidny wzrost długu netto i wskaźnika zlewarowania. Spółka już zapowiada jednak poprawę, tak sytuacji bilansowej, jak i wyników.
  czytaj więcej
 • Wzrost zadłużenia Lokum Deweloper

  18 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa odnotowała 55,8 mln zł ujemnych przepływów operacyjnych, przez co jej zadłużenie finansowe netto wzrosło do rekordowych 100,8 mln zł. W skali działalności Lokum to wciąż kwota odpowiednia.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy z Catalyst wykorzystywali dobrą koniunkturę – raport DM Navigator

  23 kwietnia 2018
  2017 r. przyniósł kontynuację silnej koniunktury na polskim rynku mieszkaniowym i umożliwił firmom deweloperskim osiągnięcie bardzo wysokich poziomów sprzedaży i wygenerowanie dobrych wyników finansowych. Dobra sytuacja była napędzana przez niskie stopy procentowe, rosnącą liczbę i wartość udzielonych kredytów hipotecznych oraz bogacenie się społeczeństwa. W dalszym ciągu deweloperzy finansowali swoją działalność głównie poprzez emisje obligacji.
  czytaj więcej
 • Sprzedaż mieszkań rosła znacząco wolniej w I kwartale

  12 kwietnia 2018
  Po kilku kwartałach ponad 20-proc. dynamiki sprzedaży początek 2018 r. deweloperzy rozpoczęli o wiele spokojniej. W I kwartale kontraktację nowych lokali zwiększyli „tylko” o 5,2 proc. stosunku do ubiegłego roku.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje