wtorek, 25 lutego 2020

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 24 maja 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za I kw. 2018.

W I kw. 2018 r. Lokum Deweloper sprzedał 304 lokale, co przełożyło się na wysoką dynamikę sprzedaży grupy (+160 proc. r/r). Łączna liczba lokali objętych umowami rezerwacyjnymi, przedwstępnymi i deweloperskimi wyniosła 485 mieszkań, co oznacza 28-proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2017 r. Wyniki sprzedażowe pierwszego kwartału pozwalają z optymizmem patrzeć na realizację celu sprzedażowego na 2018 r., który ponownie wynosi 1000 lokali.

Liczba lokali rozpoznanych w wyniku finansowym grupy w I kw. 2018 r. wyniosła 18 mieszkań (+20 proc. r/r). Niska liczba rozpoznań w I kw. wynika z harmonogramu realizacji projektów grupy, który zakłada przekazywanie lokali głównie w III i IV kwartale 2018 r. Warto podkreślić również wysoką kontrakcję lokali w zakresie potencjału rozpoznań na 2018 r. – 75 proc. (728 lokali z 973 możliwych do rozpoznania) oraz 51 proc. na 2019 r. (419 lokali z 820 możliwych). Poziom wyprzedania potencjału rozpoznań pozwala z optymizmem patrzeć na wyniki grupy w kolejnych latach.

Grupa konsekwentnie umacnia swoją pozycję na dwóch strategicznych dla siebie rynkach – wrocławskim i krakowskim. Na 31 marca 2018 r. Lokum posiadał 1400 lokali w realizacji we Wrocławiu i 360 lokali w Krakowie. Łączna liczba mieszkań w przygotowaniu w I kw. 2018 r. wyniosła 7046. Znacząca liczba lokali w przygotowaniu pozwoli na uzupełnienie oferty grupy Lokum, co powinno przełożyć się na wyniki sprzedażowe Lokum Deweloper w przyszłych okresach.

Grupa prowadzi prace związane z rozwojem banku ziemi. W I kw. 2018 r. Lokum Deweloper nabył 4,2 ha gruntów we Wrocławiu oraz 1,7 ha w Krakowie. Łączny koszt nabycia ziemi wyniósł 59,8 mln zł. Zrealizowane transakcje umożliwią grupie realizację budowy 1083 lokali.

Stan zadłużenia grupy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych nie uległ zmianie w I kw. 2018 r. Grupa posiada obecnie dwie notowane serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 175 mln zł, których wykup przypada na 2020 r. (seria D ) i 2021 r. (seria E).

Pobierz cały raport (PDF, 478 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje