poniedziałek, 06 lipca 2020

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 26 listopada 2018
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za III kwartał 2018 roku.

W III kw. 2018 r. Lokum Deweloper zakontraktował 253 mieszkania. Oznacza to, że łącznie w I-III kw. 2018 r. deweloper sprzedał 784 lokale wobec 651 mieszkań zakontraktowanych w analogicznym okresie 2017 r. (+20,4 proc. r/r). Spółka jest na dobrej drodze do realizacji bieżącego celu sprzedażowego (powyżej 1000 lokali). Aby osiągnąć tegoroczny cel kontraktacji mieszkań, w IV kw. konieczne jest zakontraktowanie przez dewelopera minimum 217 lokali. Warto zaznaczyć, że na koniec września 2018 r. Lokum Deweloper posiadał 206 umów rezerwacyjnych, które w najbliższym czasie mogą przekształcić się w umowy deweloperskie.

Zgodnie z harmonogramem inwestycji Spółki większość przekazań mieszkań ma miejsce w drugiej połowie roku. Lokum Deweloper w I-III kw. 2018 r. rozpoznał w wyniku łącznie 620 lokali, z czego aż 596 lokali zostało rozpoznanych w III kw. 2018r. Dodatkowo, spółka przekazuje obecnie mieszkania z kolejnych etapów Lokum Victoria, które zostaną rozpoznane w wyniku dewelopera w IV kw. 2018r. Na 30 września 2018 r. realizacja potencjału rozpoznań na 2018 r. wyniosła 93 proc., z kolei na 2019 r. 70 proc. Szacunki zarządu spółki dotyczące potencjału rozpoznań w 2020 r. (2090 lokali) wskazują na podwojenie skali wobec 2018 r., z kolei szacunki na okres od 2022 r. (6196 lokali) potwierdzają bogaty bank ziemi dewelopera.

W III kw. 2018 r. spółka konsekwentnie realizowała działania prowadzące do rozwoju banku ziemi. We wrześniu 2018 r. Lokum Deweloper poinformował o zawarciu dwóch przedwstępnych umów nabycia nieruchomości we Wrocławiu (przy al. Poprzecznej) o łącznej powierzchni 15 ha. Szacowana łączna wartość obu transakcji może wynieść ok. 100 mln zł netto. W I-III kw. 2018 r. spółka przeznaczyła na zakup gruntów ponad 70 mln zł. Lokalizacja posiadanych przez dewelopera działek oraz wskaźnik ceny zakupu gruntu przypadającej na jedno mieszkanie (30 tys. zł / lokal) powinny istotnie wpłynąć na marże realizowanych w przyszłości projektów.

Deweloper w najbliższym czasie nie planuje wejścia na nowe rynki. Spółka zamierza konsekwentnie umacniać swoją pozycję we Wrocławiu oraz Krakowie. Na 30 września 2018 r. deweloper posiadał 1279 mieszkań w realizacji we Wrocławiu (-385 lokali kw./kw.) oraz nie posiadał lokali w realizacji w Krakowie (-360 lokali kw./kw.). Dodatkowo, Lokum Deweloper na koniec III kw. 2018 r. posiadał w przygotowaniu 9774 lokale. Wysoka liczba przygotowywanych mieszkań jest wynikiem wydłużających się procesów administracyjnych. Znaczący wpływ na długotrwały proces pozyskiwania niezbędnych decyzji miały tegoroczne wybory samorządowe. Deweloper zakłada, że jeszcze w tym roku otrzyma niezbędne pozwolenia, aby rozpocząć inwestycję Lokum Villa Nova we Wrocławiu.

Pobierz cały raport (PDF, 514 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje