niedziela, 05 lipca 2020

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 18 września 2019
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2019 r.

W I połowie 2019 grupa Lokum Deweloper zakontraktowała 171 mieszkań, co oznacza spadek liczby sprzedanych lokali o 67,8 proc. r/r. Bardzo niski wolumen kontraktacji jest wynikiem mocno wyprzedanej oferty grupy, która w drugim kwartale bieżącego roku w dalszym ciągu nie została uzupełniona. Należy podkreślić, że model biznesowy grupy nie zakłada wprowadzania do sprzedaży projektów, które nie posiadają prawomocnego pozwolenia na budowę.

Pierwsze półrocze bieżącego roku w wykonaniu grupy Lokum Deweloper upłynęło głównie pod znakiem zintensyfikowanych prac przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych. Skutki tych działań przełożą się na wzrost oferty grupy w drugiej połowie 2019 r. Jeszcze w tym roku należy spodziewać się uruchomienia sprzedaży lokali z wrocławskich inwestycji Lokum VenaII (89 lokali powstałych w wyniku renowacji kompleksu szpitalnego, które trafią do sprzedaży we wrześniu 2019 r. oraz zostaną przekazane klientom prawdopodobnie w I kw. 2020 r.) oraz Lokum Monte, a także wprowadzenia do oferty mieszkań z krakowskiego projektu Lokum Salsa, dla którego deweloper posiada już pozwolenia na budowę. Na 2020 r. przewidziane jest zaś powiększenie oferty grupy o mieszkania z inwestycji Lokum Porto oraz lokale wybudowane na zakupionej w tym roku działce przy ul. Stoczniowej.

Po publikacji wyników sprzedażowych za II kw. 2019 r., zarząd dewelopera z uwagi na przedłużające się procesy związane z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych zdecydował się skorygować tegoroczny cel kontraktacji grupy z 800 lokali do poziomu 400 mieszkań. Podczas prezentacji wyników finansowych podsumowujących I półrocze 2019 zarząd grupy Lokum Deweloper stwierdził, że realizacja zrewidowanego celu sprzedażowego jest zadaniem wykonalnym, ale wymagającym.

W pierwszej połowie 2019 r. deweloper przekazał klientom klucze od 498 mieszkań, co przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe pierwszego półrocza. W bieżącym roku grupa Lokum Deweloper spodziewa się przekazania ok. 750-800 mieszkań, co oznacza, że ok. 2/3 lokali zostało już rozpoznanych w tegorocznych przychodach grupy. Na koniec czerwca 2019 r. kontraktacja potencjału rozpoznań lokali na 2019 r. wyniosła 85 proc., z kolei na 2020 r. 69 proc., co potwierdza, że realizowane przez dewelopera inwestycje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Na koniec I półrocza 2019 grupa posiadała potencjał rozpoznań na 2020 r. na poziomie 362 lokali, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że mieszkania z inwestycji Lokum VenaII (89lokali) również zostaną ujęte w przychodach przyszłego roku. Oznacza to, że w przyszłym roku deweloper będzie w stanie przekazać ok. 450 lokali, co jest wynikiem oscylującym między poziomami wydań lokali w latach 2015-2016.

W I półroczu 2019 grupa Lokum Deweloper powiększyła swój bank ziemi o dwa nowe grunty we Wrocławiu. W II kw. bieżącego roku deweloper zakupił 1,8 ha ziemi pod rozbudowę inwestycji Lokum diTrevi (600 lokali) za kwotę 11,6 mln zł oraz nabył za 20 mln zł 2,8 ha gruntu przy ul. Stoczniowej, gdzie powstanie projekt opiewający na 500 mieszkań. Należy podkreślić, że mimo wyraźnego wzrostu cen działek, deweloper wciąż utrzymuje bardzo niski wskaźnik ceny zakupu gruntu przypadającej na jeden lokal, który na koniec czerwca 2019 r. wyniósł 30 tys. zł/lokal. Atrakcyjnie nabyty bank ziemi stanowi bardzo solidny fundament do osiągania wysokich marż, które będą mogły wyróżniać się na tle branży w przyszłych okresach.

Pobierz cały raport (PDF, 806 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy

Emisje