wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

Lokum Deweloper – raport Navigator Debt Advisory

Navigator Debt Advisory | 30 września 2020
Podsumowanie wyników spółki po raporcie za II kw. 2020 r.

W II kw. 2020 r. grupa Lokum Deweloper sprzedała 41 lokali (-50 proc. r/r), co oznacza, że wolumen kontraktacji w pierwszym półroczu bieżącego roku osiągnął poziom zaledwie 88 jednostek. Słaby II kw. 2020 r. w wykonaniu dewelopera jest w znacznej mierze pochodną pojawienia się COVID-19. Przypominamy, że biura sprzedaży grupy w okresie od 16 marca do 4 maja 2020 r. były nieczynne, a cała sprzedaż odbywała się poprzez kanały online oraz kontakt telefoniczny.

Zarząd dewelopera komunikuje, że począwszy od III kw. 2020 r. spodziewa się kwartalnego wolumenu kontraktacji na poziomie ok. 200 lokali. Oznacza to, że w bieżącym roku grupa Lokum Deweloper powinna sprzedać ok. 500 jednostek.

W lipcu i sierpniu 2020 r. deweloper odnotował znaczny wzrost zainteresowania swoją ofertą – zarówno wśród kupujących lokale na własne potrzeby, jak i inwestorów. Pośród czynników determinujących powrót popytu należy w szczególności wskazać środowisko rekordowo niskich stóp procentowych, które w połączeniu z uzupełnioną ofertą dewelopera powinno stanowić solidny fundament do poprawy wolumenu sprzedaży grupy w kolejnych okresach.

Zarząd dewelopera wskazuje, że tegoroczny poziom wydań lokali osiągnie poziom ok. 400 jednostek. Oznacza to, że w I półroczu 2020 grupa Lokum Deweloper powinna przekazać swoim klientom klucze od ok. 130 lokali. Znacznie lepszy pod względem poziomu przekazań powinien okazać się 2021 r., w którym deweloper posiada potencjał rozpoznań na poziomie ok. 750 mieszkań.

Na koniec I półrocza 2020 deweloper posiadał w ofercie 1030 lokali w porównaniu z 700 jednostkami kwartał wcześniej (+47,1 proc. kw./kw.). Ostatni raz oferta grupy przekroczyła poziom tysiąca mieszkań w marcu 2017 r. Przypominamy, że w poprzednich okresach deweloper mocno borykał się z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, co doprowadziło do istotnego spadku oferty, a tym samym skutkowało niskim poziomem kontraktacji w 2019 roku. Na dzień dzisiejszy sytuacja uległa znaczącej poprawie. Atrakcyjna i bogata oferta pozwala spodziewać się, że grupa Lokum Deweloper powoli wraca na właściwe tory, dążąc do skali działania z 2017 i 2018 r.

W maju bieżącego roku deweloper rozpoczął sprzedaż inwestycji Lokum Porto zlokalizowanej na Starym Mieście we Wrocławiu. W ramach pierwszych trzech etapów osiedla powstanie 390 mieszkań i 72 lokale inwestycyjne. Należy spodziewać się, że w bieżącym roku do sprzedaży trafi również I etap wrocławskiej inwestycji Lokum Verde przy ul. Stoczniowej.

W III kw. 2020 r. grupa zawarła umowę kredytową na realizację trzech etapów Lokum Porto. Dodatkowo deweloper dysponuje otwartymi liniami kredytowymi dla projektów Lokum Salsa, Lokum Vista, Lokum Siesta i Lokum Monte. Oznacza to, że grupa Lokum Deweloper posiada zabezpieczone środki na realizację swojej strategii zgodnie z przyjętym harmonogramem projektów.

Warto zaznaczyć, że COVID-19 nie wpłynął negatywnie na prowadzone przez dewelopera budowy. Grupa w okresie pandemii nie odnotowała opóźnień w pracach budowlanych, do czego istotnie przyczyniło się pełnienie funkcji generalnego wykonawcy.

Pobierz cały raport (PDF, 496 KB)

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Analizy