wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Lokum Deweloper uplasował obligacje warte 50 mln zł

msd | 18 października 2021
Wrocławski deweloper wyemitował 3,5-letnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązuje się płacić WIBOR 6M plus 4,2 pkt proc.

Podobnie jak w emisji marcowej, nowe obligacje mają 3,5-letni okres spłaty, ale wysokość marży obniżono z ówczesnych 4,5 pkt proc. do 4,2 pkt proc. obecnie. Tym razem spółce nie chodziło jednak o refinansowanie starszych zobowiązań, a pozyskanie środków na dalszy rozwój.

„Celem emisji obligacji jest finansowanie prowadzonych oraz planowanych projektów deweloperskich realizowanych przez spółki z grupy emitenta, w tym także finansowanie zakupu nieruchomości pod nowe projekty deweloperskie przez spółki z grupy emitenta” – podał Lokum Deweloper.

Warte 50 mln zł papiery wyczerpują połowę z przyjętego we wrześniu programu. Drugą emisję spółka prawdopodobnie zostawi sobie na przyszły rok.

- Spodziewam się, że to będą dwie transze. Jedna teraz, druga wiosną po wynikach rocznych. Nie wykluczam, że jeśli teraz popyt będzie duży, uplasujemy tylko jedną emisję – mówił we wrześniu Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper.

Wyemitowane przez dewelopera papiery trafią do obrotu na Catalyst, gdzie znajdują się trzy starsze serie jego długu z terminami wykupu w latach 2023-2024. Zależnie od serii, do transakcji nimi dochodzi jednak tylko sporadycznie lub wcale (marcową emisją nadal nie handlowano).

Więcej wiadomości o Lokum Deweloper S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje